BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym
Virtual Team Management Problems in a Global Company
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 88-94, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zespół wirtualny, Zarządzanie zespołem ludzkim, Przedsiębiorstwo globalne
Virtual team, Team management, Global company
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych problemów związanych z zarządzaniem zespołem wirtualnym w globalnym przedsiębiorstwie. Do próby realizacji celu przyczynił się do procesem studiów literaturowych oraz przeprowadzenie pilotażowych badań empirycznych w dwóch międzynarodowych przedsiębiorstwach. Tworzenie skutecznych zespołów wirtualnych i kierowanie nimi jest bowiem dużym wyzwaniem. Jak pokazują badania, sukcesy odnosi mniej niż 30% z nich. (fragment tekstu)

Based on the literature and empirical pilot research, the article presents major problems in relation to international virtual team management in a global organisation. Among them there are communication problems, social diversity, unreliability of applied telecommunication tools, team coordination problems, the lack or limited direct ties between the team members as well as the lack or limited supervision of team members by the leader. The article also presents circumstances meant to improve work in the international virtual team, and what follows to improve the effectiveness of this form of work organisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adler R. В., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
 2. Von der Heyde A., Von der Linde B., Psychologia dla kadry zarządzającej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005.
 4. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Warszawa, 2007.
 5. Stoner J. A. E, Freeman R. E., Gilbert D. R. jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 6. Sztompka R, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Warszawa 2002.
 7. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 8. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 9. Bednarski M., Е-praca a zmiany w firmie, "Polityka Społeczna", Nr 2/2004.
 10. Caulat G., Wirtualne Przywództwo, "Manager Magazine", 10/2008.
 11. Depta R., Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", Nr 4/1998.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu