BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiuk Ireneusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Rodzaje powiązań międzyorganizacyjnych w rozwoju grupy kapitałowej Graal S.A.
Kinds of Intelorganisational Connections in Development of Capital Group GRAAL S.A.
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 95-105, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa
Capital group, Consolidation of companies, Enterprise development
Note
summ.
Company
Graal S.A.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie powiązań międzyorganizacyjnych w zgrupowanych jednostkach. Na podstawie literatury przedmiotu omówiono rodzaje powiązań i dokonano charakterystyki typowych grup. Na przykładzie Grupy Kapitałowej Graal zaprezentowano możliwości wykorzystania powiązań w rozwoju organizacji. Dokonano też próby określenia perspektyw rozwoju wynikających z konsolidacji branży. (fragment tekstu)

An organisation must become active if it wants to adjust to the changing conditions of the environment. The corporate growth may be effected through establishing new branches and capturing new markets. The cooperation between companies is based on the agreements and contracts concluded by business entities that are organisationally and financially independent. It enables building resources and competences able to generate the competitive advantage. Consolidation processes become unavoidable also in the Polish economy. Potentially, within the group of entities, companies may be involved in actions connected with all individual links. The presentation of opportunity to make use of interorganisational connections is based on Capital Group Graal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Frąckowiak W, red., Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
  2. Jagoda H., Model funkcjonowania grupy kapitałowej. Między partnerstwem a podległością, w: Z. Dworzecki, red., Przedsiębiorstwo kooperujące, Wydawnictwo Euro Ekspert, Warszawa 2002.
  3. Janiuk L, Rozwój grup kapitałowych w Polsce, w: M. Trocki, red., Innowacyjne systemy. Procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH, Warszawa 2008.
  4. Przewodnik Inwestora, "Parkiet", czerwiec 2008 r.
  5. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., red., Grupy kapitałowe w Polsce, Difn, Warszawa 2000.
  6. Trocki M., Grupy kapitałowe w Polsce, "Życie Gospodarcze", Nr 8/1998.
  7. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. www.graal.pl
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu