BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaleta Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa
Strategic Management Evolution in the Course of Corporate Development
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 106-113, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Enterprises, Enterprise development, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Cele niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie czynników, w trakcie rozwoju przedsiębiorstw najczęściej oddziałują na kształt zarządzania strategicznego, i określenie ich efektu w stosowanych sposobach zarządzania strategicznego. (fragment tekstu)

The article entitled Strategic Management Evolution in the Course of Corporate Development discusses the problem of changes in strategic management resulting from the corporate growth and extension of development prospects. The inclination to excessive formalisation of processes appears then, which is contrary to the modern expectations of development management. It is desirable to direct the strategic management towards more flexible concepts, making a better use of strategic thinking experiences gained in earlier stages of corporate development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chan Kim W., Mauborgue R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes Press, Warszawa 2005.
  2. Collins J., Porras J. L, Od dobrego do wielkiego, Wydawnictwo Biznesowe J. Santorski, Warszawa 2003.
  3. Collis D. J., Rukstad M. G., Czy potrafisz opisać swoją strategię, Harvard Business Reviev Polska, listopad 2009 r. oraz S. Shaw, K. Brown, E Broniley, Opowiadanie o strategii, w: Doskonalenie strategii, Harvard Business Reviev, One Press, Gliwice 2002.
  4. Krupski R., red., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
  5. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
  6. Peters T., Biznes od nowa, Studio Eureka, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu