BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kardas Marcin (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Title
Restrukturyzacja rozwojowa przedsiębiorstwa na przykładzie Nucor Corporation
Corporate Development Restructuring Based on Nucor Corporation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 114-125, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja naprawcza, Przemysł stalowy
Restructuring of enterprises, Repair restructuring, Steel industry
Note
summ.
Company
Nucor Corporation
Nucor Corp.
Abstract
W artykule przedstawiono proces restrukturyzacji spółek Nucor Corporation. Omówiono najważniejsze wydarzenia związane z jego ponad 100-letnią historią i jej restrukturyzacją. Wskazano na przyczyny i zakres wprowadzonych zmian i oceniono ich skuteczność w kontekście poprawy sytuacji na rynku firmy.

The article presents the process of corporate development restructuring of Nucor Corporation. It discusses the most important events connected with its more than 100 years long history and its restructuring. It points to the causes and scope of the implemented changes and assesses their effectiveness in the context of improvement of the market situation of the company. If focuses on restructuring of technology, human resources and organisation. Conclusions resulting from the restructuring of Nucor Corporation are finally drawn.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barnes F. С., Tyler В. В., Nucor in 2001, w: Ch. W. Hill, G. R. Jones, Strategie Management. An Integrated Approach, Sixth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2004.
 2. Christensen С. М., The innovator's dilemma, Collins Business Essentials.
 3. D'Costa A. E, The Global Restructuring of the Steel Industry, Routledge, London and New York 1999.
 4. Dunbar W. E, May G. S., Michigan - A History of the Wolverine state, Wm. B. Eerdrmans Publishing Co., Grand Rapids 1995.
 5. Govinadarajan V, Nucor Corporation, Tuck School of Business at Dartmouth - William F. Achtmeyer Center for Global Leadership.
 6. Govindarajan V, Gupta A. K., The Quest for Global Dominance, Jossey-Bass., San Francisco 2001.
 7. Hill Ch. W, Jones G. R., Strategic Management: An Integrated Approach, Sixth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2004.
 8. Hillstrom L. C., The industrial revolution in America, ABC-CLIO, Santa Barbara 2004.
 9. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 10. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 11. Sheridan J., A Global Future, "Industry Week", 18 January 1999.
 12. www.nucor.com
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu