BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał (Politechnika Częstochowska)
Title
Ile rynków, ile zasobów w planie strategicznym przedsiębiorstwa?
How Many Markets? How Many Resources in the Corporate Strategic Plan?
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 126-132, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Plan strategiczny, Strategia przedsiębiorstwa, Badania naukowe
Strategic plan, Corporation strategies, Scientific research
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe problemy współistnienia kwestii formułowania strategii w odniesieniu do produktów, rynków i wyników, a także tworzenia strategii w odniesieniu do zasobów. Przedstawiono fragmenty badań empirycznych w zakresie planowania rynków i zasobów.

The article presents the basic problems of coexistence of the issues of formulating strategy in relation to products, markets and results as well as strategy formulation in relation to resources. It presents fragments of empirical research of planning in the area of markets and resources. It points to the general corporate management model, with planning issues highlighted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beemaert G., Start-up Configurations of European High-Tech Firms In Growth Paths of technology-based companies in life sciences and information technology, Komisja Europejska, DGD, Luksemburg 2003.
  2. De Wit В., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
  3. Grant R., Prospering in Dynamically - competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, "Organization Science", 1996, Vol. 7, No. 4.
  4. Krupski R., Planowany czy nie planowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji", 2005, Nr 3.
  5. Krupski R., Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych. Zamiary badawcze, w: J. Rokita, red., Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2009.
  6. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
  7. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Kraśnik J., Zmiany w systemach planowania i organizowania polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", 2006, Nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu