BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubik Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Menedżer w procesie zarządzania różnorodnością kulturową na przykładzie województwa podlaskiego
Manager in the Management Process of Cultural Diversity Based on the Podlasie Region
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 133-140, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Organizacje wielokulturowe, Wielokulturowość, Zarządzanie zespołem ludzkim, Wyniki badań
Intercultural organisation, Multicultural, Team management, Research results
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Współczesne zespoły pracownicze na polskim i europejskim rynku coraz częściej różnią się od siebie kompetencjami oraz dostrzeganymi różnicami tj.: płeć, wiek, kolor skóry, pochodzenie etniczne, kulturą czy religią. Dlatego też menedżer staje przed nieuniknionym problemem, jak zarządzać tak różnorodnym zespołem. W tym materiale podjęto próbę rozwiązania tego zagadnienia, jak również pokazano kwestie ekonomiczne firm, na które bez wątpienia mają wpływ różnorodności kulturowe. Posiadane przez menedżera umiejętności zarządzania różnorodnością kulturową ułatwia mu budowanie właściwych relacji między pracownikami i klientami o różnych kulturach. (fragment tekstu)

This paper is to attract attention to the significance of diversified human capital and show how to optimally use its differences at the work place. The management of cultural diversity is a new challenge for the manager due to multiculturalism in the work environment. Managerial work in a diversified team requires not only professionalism but also the knowledge of the subordinates' cultures. The diversity is made of visible and invisible features that diversify employees. Value systems are also significant, with religion playing the dominant role. The research proves that religion is the major determinant diversifying value systems of its followers. The development of work environment free of discrimination and mobbing focused on team diversification on account of gender, age, race, origin, disability, style of living etc. may be beneficial for the company as, among others, it attracts working talents. The results of presented research show that 67% of the respondents claim that diversity management has a positive impact on the corporate effectiveness and competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2000.
 2. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 3. Król H., Badania kadry kierowniczej w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 1998.
 4. Kubik K., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 5. Kubik K., Kultura menedżerska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2008.
 6. Stoner J. A. E, Freeman R. E., Gilbert Jr D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 7. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 8. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 9. Living conditions In Europe. Data 2003-06, Eurostat, Luksemburg 2008.
 10. Masłyk-Musiał, Wpływ różnorodności kulturowej na style zarządzania w przedsiębiorstwach europejskich, "Personel", 1997/3.
 11. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gendera Indem, UNDfJ EQUAL, Warszawa 2007.
 12. Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szansę, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu