BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkowska-Borowczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie
Economic Effectiveness of Socially Responsible Companies
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 141-151, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Efektywność ekonomiczna, Badania naukowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Economic efficiency, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na istniejące w literaturze rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych, które dowodzą, że istnieje pozytywny związek pomiędzy CSR a efektywnością ekonomiczną. (fragment tekstu)

The article presents a brief review of the world literature on the positive impact of corporate social responsibility on the company effectiveness, focusing, in particular, on the results of empirical research in the period of 1990-2007. It also presents, as a voice in the discussion, the results of research carried out in Poland in 2008 by the team of the Department of Strategic Management of the Economic University in Poznan. The entirety of research indicates clearly that corporate social responsibility does not weaken the corporate financial effectiveness, on the contrary: in certain conditions it may enhance it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Pfeffer J., The Human Equation: Building Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 3. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 4. Becker-Olsen K., Cudmore B. A., Hill R. E, The Impact of Perceived Corporate Social Responsibility on Consumer Behavior, "Journal of Business Research", 2006, Nr 1.
 5. Beurden P van, Gossling T., The Worth of Values - A Literature Review on the Relation Between Corporate Social and Financial Performance, "Journal of Business Ethics", 2008, Nr 2.
 6. Bragdon J. H., Jr., Mariin J. A. T., Is pollution profitable?, "Risk Management", 1972, Nr 4.
 7. Gumming J. F., Bettridge N., Toyne P, Responding to global business critical issues: A source of innovation and transformation for FTSE 350 companies?, "Corporate Governance: The International Journal of Effective Board Performance", 2005, Nr 3.
 8. Demacarty E, Financial Returns of Corporate Social Responsibility, and the Moral Freedom and Responsibility of Business Leaders, "Business and Society Review", 2009, Nr 3.
 9. Greszta M., Oczekiwania społeczne zmieniają zachowanie firm w Polsce, "Odpowiedzialny Biznes 2008", dodatek do Harward Business Review Polska 2008.
 10. Jones T. M., Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics, "Academy of Management Review", 1995, Nr 2.
 11. Moskowitz M., Choosing socially responsible stocks, "Business and Society Review", 1972, Nr 1.
 12. Margolis J. D., Walsh J. P, Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, "Administrative Science Quarterly", 2003, Nr 2.
 13. Orlitzky M., Schmidt F. L., Rynes S. L., Corporate Social and Financial Performance: A Meta Analysis, "Organization Studies", 2003, Nr 3.
 14. Porter M. E., Kramer M. R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", 2007, Nr 6.
 15. Ruf B. M., Muralidhar K., Brown R. M., Janney J. J., Paul K., An Empirical Investigation of the Relationship Between Change in Corporate Social Performance and Financial Performance: A Stakeholder Theory Perspective, "Journal of Business Ethics", 2001, Nr 2.
 16. Wu M., Corporate Social Performance, Corporate Financial Performance, and Firm Size: A Meta-Analysis, "Journal of American Academy of Business", 2006, Nr 1.
 17. Materiały internetowe:
 18. Dymowski J., Szymańska M., CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport specjalny, http://www.globalcompact.org.pl/pol/content/download/317/1590/file/ CSR_dodatek.pdf (data odczytu 11 grudnia 2009 г.).
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu