BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najda-Janoszka Marta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Badanie elastyczności w organizacjach sieciowych
Examination of Corporate Flexibility in Network Organisations
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 163-169, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Organizacje sieciowe, Elastyczność organizacji, Łańcuch wartości
Network organisations, Organisational flexibility, Value chain
Note
summ.
Abstract
Literatura przedmiotu zawiera szerokie spektrum rozważań na temat przyczyn dynamicznego rozwoju sieciowych struktur tworzenia wartości - przy czym, zawsze wskazuje się na zwiększony potencjał elastyczności działania organizacji sieciowych. Niemniej jednak badania empiryczne, mające na celu weryfikację wskazanej powyżej teoretycznej supozycji, należą do rzadkości. Wynika to między innymi z faktu, że dyskusje dotyczące elastyczności organizacji sieciowych prowadzone są na stosunkowo zbyt ogólnym poziomie. Dlatego w niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycję operacjonalizacji pojęcia w kontekście międzyorganizacyjnych struktur tworzenia wartości. (fragment tekstu)

According to the theoretical hypothesis put forward in the literature, companies can enhance their flexibility through participation in the network organisation. Nevertheless, empirical research to verify the above supposition is not popular. It results, among others, from the fact that discussions about network organisations are carried out at a relatively too general level. That is why, this paper presents the proposal of operationalisation of the notion in the context of interorganisational structures of value creation. In this connection, the achievements of literature devoted to the issue of supply chain flexibility and value chains have been used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Benassi M., Greve A., Harkola J., Looking For a Network Organization: The Case of GESTO, "Journal of Market Focused Management", 1999, Vol. 4, No. 3.
  2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  3. Child J., Faulkner D., Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
  4. Haakansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
  5. Miles R. E., Snow C. C., Causes of failure in network organizations, "California Management Review", 1992, Vol. 34.
  6. Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - "tańczenie" w turbulentnym otoczeniu, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tan-czenie_w_turbulentnym_otoczeniu.html, data odczytu 15 listopada 2009 r.
  7. Slack N., The flexibility of manufacturing systems, "International Journal of Operations & Production Management", 1987, Vol. 7, No. 4.
  8. Stafford R M., Ghosh S., Murthy N. N., A framework for assessing value chain agility, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 26, No. 2, 2006.
  9. Stevenson M., Spring M., Flexibility from a supply chain perspective: definition and review, "International Journal of Operations & Production Management", 2007, Vol. 27, No. 7.
  10. Upton D. M., What really makes factories flexible?, Harvard Business Review, 1995 July-August.
  11. Volberda H. W, Towards The Flexible Form: How To Remain Vital in Hypercompetitive Environments, "Organization Science", 1996, Vol. 7, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu