BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołoducho-Pelc Letycja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ globalizacji na strategie przedsiębiorstw
Impact of Globalisation on Corporate Strategies
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 180-188, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Globalizacja, Przegląd literatury
Corporation strategies, Globalization, Literature review
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono definicje strategii według różnych autorów. Przedstawiono kierunki zmian w procesie globalizacji, które stają się jednym z najważniejszych wyzwań, jakie należy rozważyć przez nowoczesne przedsiębiorstwa w ich planach strategicznych.

The opportunity to make strategic choices by modern companies is enormous, practically unlimited, and corporate strategic orientation is an unquestionable standard. The particular impact on the corporate strategy is exerted by the situation on the global market, which may be regarded as the area of activity, where the rules and the stake in game are as obvious as in the saying: "The winner takes it all". Building strong corporate strategic position and overcoming difficulties are targeted by the implementation of strategies which assume maintaining balance between two contradictory priorities: standardisation of offer and minimisation of costs, thanks to the economies of scale as well as differences between particular groups of recipients. The future and directions of changes of the globalisation process stop being so obvious and it is one of the most fundamental challenges to be considered by modern companies in their strategic plans. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allaire Y, Firsirotu M. E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Bossidy L., Charan R., Realizacja: zasady wprowadzania planów w życie, MT Biznes, Warszawa 2003.
 3. Hamel G., Prahalad C. K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 4. Kaleta A., Organizacja procesu zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, pod red. K. Moszkowicz, B. Olszewskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 951, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 5. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 6. Marchesney M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 7. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa w okresie przemian, PWE, Warszawa 2000.
 8. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 11. Watson T. J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Zarządzanie strategiczne: koncepcje metody, pod red. R. Krupskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 13. Artykuły prasowe:
 14. Bratnicki M., O tworzeniu strategii przedsiębiorstwa raz jeszcze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1997.
 15. Hollis N., Rethinking globalization, "Marketing Research", 2009, Vol. 21.
 16. Mintzberg H., Crafting strategy, "Harvard Business Review", 1987, Nr 4.
 17. Porter M., Prof. Porter: Kluczowe znaczenie strategii również w zmiennych warunkach, "Zarządzanie na Świecie", 2001, Nr 4.
 18. Simon H., Jak znaleźć udaną strategię, "Zarządzanie na Świecie", 2000, Nr 12.
 19. Materiały internetowe:
 20. Ghamawat E, Ghadar E, The dubious logic of global megamergers, www. http:// hbswk.hbs.edu (Harvard Business School Working Knowledge).
 21. Ghemawat E, Globalization: The strategy of differences http://hbswk.hbs.edu (Harvard Business School Working Knowledge).
 22. Lagace M., How to look at globalization now, www. http://hbswk.hbs.edu (Harvard Business School Working Knowledge).
 23. Silverthorne S., Best practices of global innovators, www. http://hbswk.hbs.edu (Harvard Business School Working Knowledge).
 24. Working Knowledge Editors, Researchers contribute globalization of markets papers, www. http://hbswk.hbs.edu (Harvard Business School Working Knowledge).
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu