BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiecki Roman (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Jak uczyć przedsiębiorców : na podstawie przedsiębiorczości rodzinnej
How to Learn Entrepreneurs : Basing on Family Business
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 32-39, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Socjologia przedsiębiorczości, Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo rodzinne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Sociology of entrepreneurship, Entrepreneur, Entrepreneurship, Family-owned business, Small business
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Artykuł omawia wybrane zagadnienia związane ze współczesnym znaczeniem i rolą przedsiębiorczości na przykładzie przedsiębiorczości rodzinnej. Na całym świecie wiele ośrodków akademickich oraz instytucji pozarządowych zdaje sobie sprawę z tego, jak kluczowe dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zrozumienie specyfiki tego typu przedsiębiorczości i przedsiębiorstw. Również w Polsce mają one społecznie i ekonomicznie zrównoważony układ celów prowadzenia działalności gospodarczej, oraz sposób pojmowania i osiągania sukcesu. Dzięki temu przedsiębiorstwo rodzinne jest mniej podatne na kryzysy, a tym samym jest czynnikiem stabilizującym rozwój gospodarczy. Zdaniem autora, doświadczenie wynikające z funkcjonowania tego typu firm może stać się podstawą do odpowiedzi na pytanie: jak edukować przyszłych przedsiębiorców i jak uczyć przedsiębiorczości? (abstrakt oryginalny)

The article discusses selected issues related to contemporary importance and role of entrepreneurship, on an example of family business. All over the world academic centers and non-governmental institutions realize, how crucial for stable economic development is to understand this specific kind of entrepreneurship and business. Also in Poland they have socially and economically balanced system of economic activities objectives, and a manner of understanding and achieving success. Thanks to this family firm is less vulnerable to crises, and thus is a factor stabilizing economic development. According to the author, the experience of such companies functioning could become the basis for answering the question: how to educate future entrepreneurs and how to teach entrepreneurship? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Anderson R.C., Reeb D.M., Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500, "The Journal of Finance", 58(3) / 2003, s. 1301-1328.
 2. 2) Bremond J., Salort M-M., Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. 3) Chua J.H., Chrisman J.J., Chang E.P.C., Are family firms born or made? An exploratory investigation, "Family Business Review", 17(1) / 2004, s. 37-54.
 4. 4) Chua J.H., Chrisman J.J., Sharma P., Defining the family business by behavior, "Entrepreneurship Theory and Practice", 1999, Vol. 32 No. 4, s. 19-39.
 5. 5) Donnelley R.G., The Family Business, Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia 2002, s. 4.
 6. 6) Dreux D.R. IV, Brown B.M., Marketing private banking services to family businesses, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 12(3) / 1994, s. 26-35.
 7. 7) Drucker P., Innowacyjność i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 8. 8) Flören R.H., Crown princess in the clay: An empirical study on the tackling of succession challenges in Dutch family farms, Dissertation, Universiteit Nyenrode 2002.
 9. 9) Frishkoff P.A., Understanding Family Business: What is a Family Business?, Oregon State University, Austin Family Business Program, 15 April 1995.
 10. 10) Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Guliński J., Zasiadły K. (red.nauk.), PARP, Warszawa 2005.
 11. 11) Hall P.D., A historical overview of family firms in the United States, "Family Business Review", 1988, No. 1, s. 51-63.
 12. 12) Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 13. 13) Klein S.B., Blondel C., Ownership structure of the 250 largest listed companies in Germany, INSEAD working paper 2002/123/IIFE.
 14. 14) Kochanowska J., [w:] Przedsiębiorstwa rodzinne - stan wiedzy i czynniki sukcesu małych firm, pod red. R. Sobieckiego, badania statutowe KNoP SGH, 2009.
 15. 15) Lyman A., Customer service: does family ownership make a difference?, "Family Business Review", 1991, Vol. 4 No. 3, s. 303-324.
 16. 16) Manifest Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Biuletyn Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Nr 1/2008, s. 5.
 17. 17) Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne. Istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 8-10.
 18. 18) Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, 1960.
 19. 19) Shapero A., Sokol L., The social dimensions of entrepreneurship, Encyclopaedia of Entrepreneurship, red. C. Kent, D. Sexton, K. Vesper, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1982, s. 72-90.
 20. 20) Sobiecki R., Leszczewska K., Firmy rodzinne w Polsce - sposób na sukces, CDR w Brwinowie, 2010.
 21. 21) Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu