BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Własność intelektualna - niedoceniany przez polskie przedsiębiorstwa potencjał firmy
Intellectual Property - Company's Potential Underestimated by Polish Enterprises
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 189-196, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Ochrona własności intelektualnej, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Własność intelektualna
Intellectual capital, Intellectual property protection, Industrial enterprises, Intellectual property
Note
summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy własność intelektualna, a w szczególności własność przemysłowa, jest doceniana przez polskie przedsiębiorstwa, w jakim zakresie podlega ona ochronie i, jak jest zarządzana? (fragment tekstu)

The concept of intellectual property comprises two categories of products. The first one includes works subject to copyright, i.e. works of scientific, literary and artistic nature. The second one includes industrial properties, applied for business purposes. The category of industrial properties covers: inventions (patents), trademarks and industrial marks, utility models, geographical designations and integrated circuit topographies. The text below is to answer the following questions: Is intellectual property, and in particular industrial property, appreciated by Polish enterprises? To what extent is it protected? How is it managed? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Intelektualne złoto. Znaczenie własności intelektualnej w gospodarce oraz w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Raport KPMG, s. 49-54, http://www.kpmg.pl. 27 grudnia 2009 r.
  2. Raport dotyczący przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce za 2008 rok, s. 33-35, http://www.mkidn.gov.pl, 29 grudnia 2009 r.
  3. http://www.epo.org, 29 grudnia 2009 r.
  4. http://www.stat.gov.pl, 28 grudnia 2009 r.
  5. http://www.wipo.int/portal/index.html.en, 28 grudnia 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu