BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzyżewska Marianna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Heterarchia jako nowa forma organizacji działalności gospodarczej
Heterarchy as a New Form of Business
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 197-205, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Formy działalności gospodarczej, Analiza działalności gospodarczej
Business activity, Legal forms of economic activity, Economic activity analysis
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest włączenie się do dyskusji na temat heterarchii. Tezę, że jest to stosunkowo trwała, kolejna po rynkowej i hierarchicznej, forma organizowania działalności gospodarczej można uznać za prawdziwą, jeśli prawdziwe są trzy hipotezy: heterarchia istotnie różni się od obu poprzednich form organizacji działalności gospodarczej, hieterarchia jest wynikiem obiektywnym zmian uwarunkowaniach zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstw, heterarchia stwarza podstawy do osiągnięcia wyższej efektywności działania firm na rynku niż hierarchia i wyłącznie rynkowa organizacja biznesu. (fragment tekstu)

In the paper I am making a thesis that heterarchy is a relatively lasting form of business organisation following the market and hierarchical ones. The paper shows the way of thinking to confirm this thesis. I am testing the thesis through the examination of three theses. 1. Heterarchy significantly differs from previous business organisation forms. 2. Heterarchy results from objective changes in corporate external determinants. 3. Heterarchy forms the basis for higher effectiveness on the market than hierarchy and exclusively market business organisation. The deliberations presented confirm hypotheses and eventually the thesis too. Let me make a reservation though: cooperation is a form requiring a specific social infrastructure, in which the major elements are confidence and social responsibility. Without these elements it may pose a serious threat to the environment and the companies themselves. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cyrson E., Korporacje transnarodowe - analiza strategiczna: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania i ekonomii, red. E. Jantoń-Drozdowska, Wyd. Ars boni et aequi, Poznań, 2008.
 2. DiMaggio E, Conclusion: The Futues of Business Organization and Paradoxes of Change, w: The Twenty-First-Century Firm Changing Economic Organization in International Perspective, red. E DiMaggio, Princeton University Press, Princeton і Oxford 2001.
 3. DiMaggio E, Introduction: Making sense of the contemporary Firm and Prefiguring its Future, w: The Twenty-First-Century Firm Changing Economic Organization in International Perspective, red. R DiMaggio, Princeton University Press, Princeton і Oxford 2001.
 4. Kraakman R., The Durability of the Corporate Form, w: The Twenty-First--Century Firm Changing Economic Organization in International Perspective, red. R DiMaggio, Princeton University Press, Princeton і Oxford 2001.
 5. Poppper K. R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, KIW Warszawa 1997.
 6. Powell W. W, The Capitalist Firm in the Twenty - First Century: Emerging Patterns in Western Enterprises, w: The Twenty-First-Century Firm Changing Economic Organization in International Perspective, red. R DiMaggio, Princeton University Press, Princeton і Oxford 2001.
 7. Sacks J., Global Covenant: a Jewish Perspective on Globalization, w: Making Globalization Good The Moral Challenges of Global Capitalism, red. J. H. Dunning, Oxford University Press, 2003.
 8. Stark D., Ambiguous Assets for Uncertain Environments: Hetetarchy in Postsocialist Firms, w: The Twenty-First-Century Firm Changing Economic Organization in International Perspective, red. R DiMaggio, Princeton University Press, Princeton і Oxford 2001.
 9. Tallin J., Business Orchestration: Strategic Leadership in the Era of Digital Convergence, John Wiley & Sons, Chichester 2006.
 10. Tapscott D., Wiliams A. D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. .Westney D. E., Japanese Enterprise Faces the Twenty-First-Century, w: The Twenty-First-Century Firm Changing Economic Organization in International Perspective, red. R DiMaggio, Princeton University Press, Princeton і Oxford, 2001.
 12. Williamson О. Е., The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, "Journal of Economic Perspectives", 2002, 16 (3).
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu