BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubicki Leszek
Title
Skutki zmian w księgowości korporacji międzynarodowych dla ich polskich spółek-córek
Changes in Accounting of Multinational Companies and its Effects for their Polish Subsidiaries
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 55-61
Keyword
Rachunkowość spółek, Księgowość, Korporacje międzynarodowe, Outsourcing w księgowości, Centralizacja zarządzania
Company accounts, Bookkeeping, International corporation, Accounting outsourcing, Centralization of management
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W wielu spółkach-córkach korporacji międzynarodowych obecnych na polskim rynku dokonują się zmiany w organizacji księgowości. Kryzys gospodarki światowej zmusił zarządy korporacji do wprowadzania programów restrukturyzacyjnych. W efekcie następuje centralizacja procesów księgowych w grupach kapitałowych, a tym samym obniża się rola i znaczenie lokalnej kadry. Autor analizuje skutki zmian dla jakości i rzetelności informacji finansowej spółek-córek, i pokazuje ich negatywne następstwa. (abstrakt oryginalny)

Many subsidiaries of international corporations actives on the Polish market are changing their accounting organization. World economic crisis has forced the boards of corporations to implement restructuring programs. As a result the accounting processes in capital groups are centralized, and thus the local staff role and importance is reduced. The author analyzes how these changes affects the quality and reliability of the subsidiaries financial information, and shows their negative consequences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu