BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gulczyński Mariusz (ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)
Title
Wnioski z doświadczeń czterech polskich transformacji: I Rzeczypospolitej, II RP, PRL-u i III RP
Conclusions from Experiences of the Four Polish Transformations: the First and Second Republics, the People's Republic of Poland and the Third Republic
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 13-28, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ocena procesu transformacji, Kryzys gospodarczy
Systemic transformations in the economy, Evaluation of the transformation process, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Polska potrzebowała czterech pełnych etapów przemian politycznych, aby w pełni wyjść z epoki feudalizmu. Wnioski wyniesione z tych przemian powinny być pomocne w bardziej efektywnej modernizacji zgodnej z zasadami współczesnej demokracji rynkowej. Powinno to również wspomóc zaangażowanie państwa w kolejny etap przemian – wyjścia z nadmiernej konsumpcji, ujawnionej w wyniku światowego kryzysu w 2007 r.

Because of unique factors in its history, Poland needed a full four political transformations spread across two centuries to fully move beyond feudalism. Conclusions drawn from the experience of these transformations can and should be helpful in more effectively modernizing in line with the rules of contemporary market democracies. It should also help the country become involved in the next progressive transformation: overcoming the Crisis of over-consumption revealed by the global Crisis of 2007 and the impracticality of ‘societies of abundance’ through creating purposes and methods for ‘societies of sufficiency’. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ash T.G., Wiosna obywateli, Aneks, Londyn 1990.
  2. Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, t. II, Znak, Kraków 1991.
  3. Grzybowski K., Rzeczy odległe a bliskie. Rozmyślania o historii Polski, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
  4. Gulczyński M., Alternatywne orientacje w politologii, Zeszyty Naukowe WSE Almamer 2009, nr l (54).
  5. Gulczyński M., Kreowanie demokracji. Z dysput o celach i metodach polskiej transformacji, Almamer, Warszawa 2008.
  6. Index of Democracy 2008, http://www.democracy_index_2008.
  7. Mazowiecki T., O Bronku, czyli o Polsce, "Gazeta Wyborcza", 22. 07. 2008.
  8. Morawski K., Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice, Editions Spotkania, Warszawa 1996.
  9. Topolski J., Historia Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu