BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danel Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej
The Institutional State and Condition of the Polish Left 20 Years after the Transformation
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 43-54, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Polityka, Partie polityczne, Przemiany polityczne
Politics, Political parties, Political changes
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem artykułu była charakterystyka polskiej lewicy oraz próba stworzenia autorskiej i autonomicznej oceny analizowanej problematyki badawczej. Omówiono aktualny stan posiadania polskiej lewicy oraz jej sukcesy i porażki. Autor omówił także diagnozę kondycji polskiej lewicy oraz przedstawił receptę na jej wyjście z kryzysu w jakim obecnie się według niego znajduje.

The article constitutes an attempt to diagnose the institutional state and condition of the Polish Left in the twenty years after system transformation in Central-Eastern Europe. The author looks for an answer to the question of why the Left, which has ruled Poland for half of the period in question and had a President in office for just as long, now plays hardly any role on Poland's political scene, garnering only enough of the vote to barely pass the electoral threshold. The article presents an analysis of the most important events that led to the institutional, ideological and political fall of the Polish Left, while also indicating steps that would be welcome in the rebuilding of a society built on trust. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kornaś J., Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej [w:] Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, red. J. Kornađ, Wydawnictwo WSEiA, Kielce 2005.
  2. Polska Demokratyczna i Socjalna. Konstytucja Programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Warszawa 2007.
  3. Polska lewica u progu XXI wieku, red. L. Tomczak, Marina, Wrocław 2008.
  4. Reykowski J., Ocena wyniku wyborów i perspektywy Centro-Lewicy, Warszawa 2008.
  5. Wiatr J. J., Socjaldemokracja wobec wyzwan XXI wieku, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, Wydawnictwo Naukowe ,,Scholar", Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu