BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gilejko Leszek K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
Title
Społeczna baza polskiej transformacji
The Social Bases of the Polish Transformation
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 79-89, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Klasy społeczno-zawodowe, Ustrój polityczny
Systemic transformations in the economy, Socio-economic classes, Political system
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano przebieg polskiej transformacji. Przedstawiono fazy transformacji oraz omówiono ruch pracowniczy „Solidarność”, który odegrał największą rolę w pierwszej fazie transformacji. Następnie scharakteryzowano drugą i trzecią fazę transformacji oraz grupy, które odegrały w nich najważniejsze role.

The first phase of the Polish transformation was greeted with a wave of worker protests which led to the creation of the mass social movement Solidarity. The end of the first phase and beginning of the second were marked by the Round Table agreement and parliamentary elections in 1989. Workers and intellectuals made up the base of the first phase. The second phase, in which privatisation and economic restructuring were the most important processes, was built upon a different social base composed of the 'returning class' - entrepreneurs and professionals. In this coming decade of the transformation, the most important group of players will be young professionals, and workers will remain the balance group. The European dimension of the transformation and experience resulting from the present crisis will exert an influence on them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baka W., W tyglu transformacji ustrojowej, KiW, Warszawa 2004.
 2. Deniszczuk L., Zróżnicowanie dochodów i konsumpcji w Polsce [w:] Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 3. Domański H., O ruchliwości społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 4. Dudek A., Rewolucja robotnicza i ruch narodowo-wyzwoleńczy [w:] Lekcja Sierpnia, red. D. Gowin, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 5. Gardawski J., Powracająca klasa, IFiS PAN, Warszawa 2001.
 6. Gardawski J., Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, PWN, Warszawa 1996.
 7. Kabaj M., Założenia umowy społecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy [w:] Umowa społeczna, red. J. Wratny, IPiSS, Warszawa 2006.
 8. Kowalik T., Państwo dobrobytu - druga fala, "Problemy Polityki Społecznej" 2004, nr 6.
 9. Kowalik T., Systemy gospodarcze: efekty, defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 10. Kulpińska J., Hipoteza o nowej klasie robotniczej [w:] Społeczeństwo i socjologia, PAN, Warszawa 1985.
 11. Lewandowski J., Szomburg J., Samorząd w dobie "Solidarności", Londyn 1985.
 12. Nieciuński W., Problemy modernizacji Polski w warunkach współczesnego kapitalizmu, "Problemy Polityki Społecznej" 2004, nr 6.
 13. H. Palska, Między etosem inteligencji a etosem klasy średniej [w:] Inteligencja w Polsce, red. H. Domański, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 14. Sarnacka-Mahoney E., Odziedziczona rewolucja, Prószyński i Ska, Warszawa 2009.
 15. Snopek J., Czyściec czy piekło [w:] Inteligencja w Polsce, red. H. Domański, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 16. Szczepański J., Polskie losy, PWN, Warszawa 1998.
 17. Śpiewak P., Między indywidualizmem a niezależnością [w:] Polska jedna czy wiele? H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak, Trio, Warszawa 2005.
 18. Wasilewski J., Formowanie się nowej elity. Jak wiele nomenklatury zostało? UMCS, Lublin 1995.
 19. Wnuk-Lipiński E., Reforma, rewolucja, restauracja - trzy cechy transformacji postkomunistycznej [w:] Władza i struktura społeczna, IFiS PAN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu