BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Tadeusz (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa)
Title
Od porozumień Okrągłego Stołu do konsensu waszyngtońskiego. Dlaczego przegrała opcja socjaldemokratyczna?
From the Round Table Agreements to Washington Consensus. Why the Social Democracy Option Lost?
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 101-118, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Ład społeczno-gospodarczy
Systemic transformations in the economy, Systemic transformation, Social-economic order
Note
summ.
Abstract
Autor rozważa przyczyny klęski opcji lewicowych i socjaldemokratycznych. Omówił czynniki sprawcze przemian ustrojowych w Polsce oraz determinanty, które wpłynęły na kształt tych przemian.

The author weighs the causes of the defeat of the social-democratic and left options even though internal initial circumstances were for these two groups exceptionally favourable. NSZ Solidarity had a proud past as a 10-million strong social movement, and initial pro-social and pro-labour support could have formed the base of a new government. The spiritual animators of the movement were either Catholic intellectuals with beliefs in Christian personalism, such as Tadeusz Mazowiecki, or decidedly radical Polish leftists from the Social Self-Defense tradition like Jacek Kuron. Such people stood at the forefront of the new government. The compromises reached - from the Gdansk Agreement to the Round Table Agreement or even voter programmes on both sides of these agreements - could have formed the foundation of the activity and operationalisation of this movement's agenda. How therefore can the defeat of these ideological orientations be explained? Outside pressure? Too simple. Betrayal of intellectuals and union leaders? Ditto. The growing power of the private sector (with its capital nomenclature)? This wasn't without meaning, but... (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Akerlof G., Shiller R., Animal Spirits, Oxford University Press, Princeton-Oxford 2009.
 2. Boni M., Zróżnicowanie dochodów. Stare nawyki, nowe wyzwania, "Gazeta Bankowa", 16.02.1997.
 3. Bruno M., Stabilization and Reform in Eastern Europe: A Preliminary Evaluation, IMF Working Paper 1992, nr 92/30, Washington.
 4. Brus W., Demokratyzacja a efektywność gospodarcza: spojrzenie po dziesięciu latach, "Dwadzieścia Jeden" 1987, nr 4.
 5. Brus W., Feasible and Viable? "The New Left Review" 1989, nr 2.
 6. Brus W., Refleksje o postękującej nieoznaczoności socjalizmu [w:] Demokracja i socjalizm, red. A. Jasińska, W. Wesołowski, Wrocław-Warszaw-Kraków 1989.
 7. Brus W., Uspołecznienie a ustrój polityczny, Upsala 1974.
 8. Brus W., Łaski K, Od Marksa do rynku, PWN, Warszawa 1989.
 9. Chomsky N., Power in the Global Arena, "The New Left Review" 1999, nr 230.
 10. Gotz-Kozierkiewicz D., Jakie podatki płacą Szwedzi?, "Wektory Gospodarki" 1989, nr 9-10.
 11. Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków 1996.
 12. Keynes J., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 13. Konsultacyjna Rada Gospodarcza, Model szwedzki, Warszawa 1989 (tekst powielony).
 14. Kornai J., Droga do wolnej gospodarki, Fundacja Polska Praca, Warszawa 1991.
 15. Kornai J., Marx through the Eyes of an East European Intellectual, odczyt wygłoszony w grudniu 2008 r. na Kanagawa University, Yokohama (maszynopis w posiadaniu autora).
 16. Kowalik T., Why the Social Democratic Option Failed: Poland's Experience of Systemic Change [w:] Social Democracy in Neo-liberal Times, ed. A. Glyn, Oxford 2001.
 17. Kto tu rządzi (rozmowa redakcyjna), "Przegląd Tygodniowy" 1989, nr 38.
 18. Kuczyński W., Kłopoty z socjalizmem [w:] W. Kuczyński, Agonia socjalizmu, Warszawa 1996.
 19. Kuroń J., Moja zupa, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1991.
 20. Kuroń J., Rzeczpospolita dla każdego, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 21.
 21. Kuroń J., Siedmiolatka, czyli kto ukradł Polskę, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997.
 22. Losy idei socjalistycznych i wyzwania współczesności, red. W. Wesołowski, Warszawa 1990.
 23. Łaski K., Jak z jajecznicy zrobić jajko, wywiad, "Życie Gospodarcze" 1989, nr 52-53.
 24. Ławiński P., Ile wytrzymacie? "Tygodnik Solidarność", 29.09.1989.
 25. Małachowski A., Łzy się cisną do oczu, "Przegląd" 2001, nr 11.
 26. Mazowiecki T., Spotkania chrześcijaństwa z ideami socjalistycznymi i kontrowersje między nimi [w:] Losy idei socjalistycznych i wyzwania współczesności, red. W. Wesołowski, Warszawa 1990.
 27. Modzelewski K., Dokąd od komunizmu? Warszawa 1993.
 28. Przychodzeń J., Przychodzeń W., Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych, "Master of Business Administration" 2009, nr 2 (97).
 29. Podziały w Solidarności. Dlaczego? (rozmowa redakcyjna ), "Życie Gospodarcze" 1991, nr 21.
 30. Sachs J., Nauka przetrwania, wywiad J. Żakowskiego, "Polityka" 2009, nr 4.
 31. Sachs J., Lipton D., Memorandum on Current Economic Issues, 05.08.1989 (z archiwum S. Gomułki).
 32. Stiglitz J., Development Thinking at the Millennium [w:] Annual World Bank Conference on Development Economics 2000, red. B. Pleskovic, N. Stern, World Bank, Washington 2001.
 33. Stiglitz J., The Role of Government in Economic Development (keynote address) [w:] Annual World Bank Conference on Development Economics 1996, World Bank, Washington 1997.
 34. Stiglitz J., Whither Socialism, wykłady na Uniwersytecie sztokholmskim, tekst powielony, Sztokholm 1990.
 35. Wałęsa L., Oświadczenie, "Gazeta Wyborcza", 13.12.1989.
 36. World Bank, The East Asian Miracle, Washington 1993.
 37. Wroński P., Mocno bolało, ale być musiało, "Gazeta Wyborcza", 06-07.06.2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu