BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagusiak Bogusław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Związki zawodowe wobec procesu transformacji systemowej w Polsce
Trade Unions and the Process of System Transformation in Poland
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 119-131, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Związki zawodowe
Systemic transformations in the economy, Systemic transformation, Trade unions
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono pozycję związków zawodowych w Polsce w latach 1989-1992 oraz rolę związków zawodowych w reformie systemu zabezpieczenia społecznego. Zaprezentowano również rolę związków w kształtowaniu płac w okresie transformacji. Na koniec przedstawiono miejsce związków zawodowych w czasie wprowadzania zasad gospodarki wolnorynkowej.

When considering the role of trade unions, one should also take into account the time frame and context of the transformation process of the political system and the country's economic predicament. The political role of trade unions must also be considered, especially Solidarity's influence on socio-economic affairs as it played not only the role of worker representative but also, later, governing power. Looking back, we now understand that it was very difficult to separate these roles. The first period of the transformation was strongly influenced by the fact that ex-trade union officials and advisors became political activists reforming the economy, and quite often their decisions collided with the trade union vote and the need to improve the entire socio-economical situation of its members. This transformation period ends with the needs of labour tending to dominate and monopolise the political sphere. However, with time the trade union came to play a more classical role in the political system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Informacyjny KK NSZZ ,,Solidarność", Dział Informacji i Wydawnictw Związkowych KK NSZZ ,,Solidarność", luty 1998.
 2. Borucka K., Wizerunek ,,Solidarności" w X-leciu III Rzeczypospolitej 1989-1999, KK NSZZ ,,Solidarność", Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, Łódź 1999.
 3. Czajka Z., Związki zawodowe wobec polityki płac w okresie transformacji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 4. Dylematy polskiej transformacji, red. J. Błuszkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
 5. Gardawski J., Związki zawodowe na rozdrożu, ISP, Warszawa 2001.
 6. Gardawski J., Gilejko L., Żukowski T., Związki zawodowe w przedsiębiorstwach przemysłowych, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1994.
 7. Gardawski J., Gonciarz B., Mokrzyszewski A., Pankow W., Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, ISP, Warszawa 1999.
 8. Holzer J., Solidarność w podziemiu, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990.
 9. Jagusiak B., OPZZ i NSZZ ,,Solidarność" w systemie politycznym Polski w latach 1989- 2001, Wydawnictwo CEE, Toruń 2004.
 10. Matyja R., Ujazdowski K.M., Ustrojowa pozycja związków zawodowych w Polsce: szansa czy zagrożenie? The Windsor Group, Warszawa 1993.
 11. Morawski W., Zmiana instytucjonalna, PWN, Warszawa 1998.
 12. Ostrowski P., Powstanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. Pajestka J., O orientację na przyszłość w reformach polskich. Megatrendy cywilizacyjne A proces transformacji systemowej, Elipsa, Warszawa 1994.
 14. Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, red. H. Czerniewska, B. Stachurska-Marcinczak, IPiSS, Warszawa 1998,.
 15. Roszkowski W., Historia Polski 1914-2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. Salwa Z., Uprawnienia związków zawodowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 17. Spór o związki zawodowe, red. W. Góralski, IWZZ, Warszawa 1982.
 18. Ubezpieczenia społeczne, ,,Gospodarka i Przyszłość" - wydanie specjalne, IPiSS, Nowe Życie Gospodarcze, Klub 500, Warszawa 1996.
 19. Zalewski D., Partnerstwo polityczne - NSZZ ,,Solidarność" i OPZZ jako reprezentacje zbiorowych interesów, IPiSS, z. 2, Warszawa 1998.
 20. Związki zawodowe w okresie przeobrażeń politycznych i gospodarczych, red. P. Gieorgica, Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog", Warszawa 1998.
 21. Związki zawodowe w Polsce w latach 1989-1993. Struktura-programy-problemy, red. H. Żeglicka, Raport IPiSS, z. 4, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu