BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakimowicz Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009
The Relations of Poland with the North Korea in Years 1989-2009
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 207-219, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Polityka zagraniczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Międzynarodowe stosunki polityczne
Foreign policy, International economic relations, International political relations
Note
summ.
Country
Korea Północna
North Korea
Abstract
Autor przeanalizował relacje panujące pomiędzy Polską i Koreą Północną po 1989 roku na froncie politycznym i gospodarczym. Następnie podjął się próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego stosunki dwustronne między tymi krajami są słabe i jakie warunki należałoby spełnić, aby relacje te poprawić.

The author examines the relations between Poland and North Korea after 1989, first on the political and economic fronts. He then attempts to answer the questions of why the level of bilateral relations between the two countries is so low and what conditions would need to prevail in order for these relations to be improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Birchmeier Ch., Burdelski M., Jendraszczak E., 50-lecie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, Adam Marszałek, Toruń 2003.
 2. Dziak W.J., Kim Jong II, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 3. Dziak W.J., Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna - zarys najważniejszych problemów lat 90. [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 4. Góralczyk B., Terytoria pozaeuropejskie jako przyszły priorytet polskiej polityki zagranicznej, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003, red. B. Wizmirska, Warszawa 2003.
 5. Gurbiel R., Starzyk K., Stosunki gospodarcze Polski z Republiką Korei - uwarunkowania i perspektywy [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 6. Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 r. przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza w Sejmie 22 stycznia 2003 r., "Przegląd Rządowy", Warszawa, luty 2003, nr 2.
 7. Jendraszczak E., Udział Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w wygaszeniu kryzysu koreańskiego [w:] Korea: doświadczenia i perspektywy, red. K. Gawlikowski, E. Potocki, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Adam Marszałek, Toruń, b.d.w.
 8. Kadra kierownicza polskiej służby zagranicznej, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2004, red. B. Wizimirska, Warszawa 2004.
 9. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna), http://www.msz.gov.pl/ KOREANSKA,REPULIKA,LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (2009.09.30).
 10. Kozłowski T., Stosunki Polski z państwami Azji i Pacyfiku, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2004, red. B. Wizimirska, PISM, Warszawa 2004.
 11. Łukaszuk T., Region Azji i Pacyfiku, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003, red. B. Wizimirska, PISM, Warszawa 2003.
 12. Łukaszuk T., Stosunki Polski z krajami Azji i Pacyfiku - 1989-2003 [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, red. K. Gawlikowski we współpracy z M. Ławacz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 13. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006, PISM, Warszawa 2006.
 14. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 1993-2008.
 15. Rurarz J.P., Historia Korei, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005.
 16. Stosunki Polski z krajami Azji - Pacyfiku w okresie wrzesień 2003-październik 2004, oprac. M. Ławacz, "Azja-Pacyfik 2004", rocznik, tom VII.
 17. Więcław J., Region Azji i Pacyfiku, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002, red. B. Wizimirska, PISM, Warszawa 2002.
 18. Wizimirska B., Polityka Polski wobec państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, red. B. Wizimirska, PISM, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu