BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłaczyńsi Robert (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej
Poland's Energy Security - Government Action Aiming at Independence in Supplies of Oil and Gas
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 235-245, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka energetyczna, Ropa naftowa, Gazownictwo
Energy security, Energy policy, Oil, Gas manufacture
Note
summ.
Abstract
W pracy omówiono pozycję energetyczną oraz problem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przedstawiono projekty na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej do naszego kraju oraz plany stworzenia systemu energetycznego UE.

The end of the twentieth century brought about for Poland success in both internal and international policy. Joining NATO and the EU are examples of success in the latter area, though membership is no guarantee of permanent safety for Poland. Problems in the structures of NATO and the EU quickly showed that Warsaw still must to a large extent rely on itself. Its geopolitical position and historical experience require us to keep a close eye on processes occurring beyond our borders. The main challenge facing Polish foreign policy remains working out a model of relations between Warsaw and Moscow. The reviving Russian superpower would like to play a larger role in global policy -including in Europe - than it does at present. This has caused anxiety among Poland's political elite, whose vision diverges from Russia's as to how the situation in Eastern and Central Europe should play out. In recent years the conflict of interest between the two countries has become more pronounced. Our relations with Russia are to a large extent determined by factors such as political and economic power. Poland is too weak a country to consider partnership with its eastern counterpart, so it is important to ensure our safety in the political sphere - this has to a large extent been achieved - as well as the economic one, particularly in the area of energy security, where we still face a major problem. Though 20 years have passed since the events of 1989, we have had little success in building a strong sovereign energy sector. Warsaw still depends on Moscow for its energy, but Russia's energy strategy runs counter to that of our vision for developing the oil and gas sector. Ensuring energy security remains a challenge for the Polish raison d'etat. The answer to the question of our chances for success remains elusive and does not depend alone on Poland's political and economic elite; outside factors continue to play an essential role. Russia's monopolistic position in the gas trade and to some extent oil in Central and Western Europe does not seem to be in peril. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antas Ł., Europejska polityka energetyczna - nadal na początku drogi, Analizy, Komentarze OS W, Warszawa, 14 marca 2007.
 2. Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? Warszawa 2008.
 3. Dokument końcowy konferencji europejskiej karty energetycznej, http://www.najar.eu/ storage/upload/cpr/karta_Energetyczna.pdf.
 4. Energeticzeskaja strategia Rassiji na pieriod do 2020 goda, www.minprom.gov.ru/dosc/ strateg/1.
 5. Gazprom wypycha turkmeński gaz Z Europy, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 181.
 6. Kisielewski T.A., Schyłek Rosji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 7. Kochanek E., Podziemne magazynowanie paliw jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski, "Bezpieczeństwo Energetyczne", BBN, Warszawa 2007, nr 3/4.
 8. Kochanek E., Terminale skroplonego gazu ziemnego - krok w stronę mniejszego uzależnienia od dostaw tego surowca do Polski, "Bezpieczeństwo Narodowe", BBN, Warszawa 2007, nr 3/4.
 9. Kontrakt na gaz z kataru podpisany, http://wyborcza.p1/biznes/l,82244,6768600,Kontrakt_na_gaz_z_Kataru_podpisany.html.
 10. Kowalski J., Kozera J., Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy naftowej i gazu ziemnego, "Bezpieczeństwo Narodowe", BBN, Warszawa 2009, nr 1/2.
 11. Krzak J., Europejski rynek gazu ziemnego, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 04.12.2004, nr 4.
 12. Kublik A., Katarski fundament gazoportu, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 184.
 13. Kublik A., Putin broni Gazpromu, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 184.
 14. Kublik A., Przygotowujemy się na kryzys, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 183.
 15. Łoskot-Strachota A., Bałkański kocioł gazociągowy - Nabucco contra South Stream, Komentarze OS W, Warszawa, 20.03.2008.
 16. Łoskot-Strachota A., Kontrowersje wokół unijnych pieniędzy dla Nabucco, Analizy, Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), Warszawa, 09.03.2009.
 17. Łoskot-Strachota A., Paszyc E., South Stream, nowe porozumienia, stare wątpliwości, Analizy, Komentarze OSW, Warszawa, 20.05.2009.
 18. Menkiszak A., Górska A., Eskalacja rosyjsko-ukraińskie go konfliktu gazowego, "Tydzień na Wschodzie", OSW, Warszawa, 14.01.2009.
 19. O rynku gazu. Dywersyfikacja dostaw, Portal Rynek.Gazu.pl, http://www.rynek.gazu.pl/index.html?id=88.
 20. Polityka dla przemysłu gazu ziemnego w 2007 roku, Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa marzec 2007, www.mg.gov.pl.
 21. Polska ma możliwości wykorzystania nie tylko rosyjskiej ropy, http://biznes.gazeta- prawna.pl/artykuly.112846/polska_ma_mozliwosci_wykorzystania_nie_tylko_rosyjskiej_ropy.html.
 22. Polskie złoża gazu ziemnego - 650 mld m3, http://forsal.pl/wiadomosci/polska/106715_ polskie_zloza_gazu_ziemnego_650_mld_m3.
 23. Rassija atkazałas prisojednitsia k mieżdunarodnoj Energokartii, http://www.gazeta.ru/ news/lastnews/2009/08/06/u_ 1390595.shtml.
 24. Rosja nie przewiduje ropy dla Możejek we wrześniu, http://gospodarka.gazeta.pl/gospo- darka/1,331823565484.html.
 25. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki za maj 2006 roku, http://www.ure.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=345&id=2297.
 26. Tatarzyński M., Polityka Energetyczna UE, "Bezpieczeństwo Narodowe", BBN, Warszawa 2007, nr 1/2.
 27. Terminal gazowy w Świnoujściu, PortalMorski.pl http://www.portalmorski.pl/caly_arty- kul.php?id=1809.
 28. Terminal gazowy w Świnoujściu zacznie działać w 2014 roku, http://www.gazetapo- datnika.pl/artykuly/terminal_gazowy_w_Swinoujsciu_zacznie_dzialac_w_2014_r_ a_9145.htm.
 29. Topałow A., Strana waschadiaszcziewo gaza, http://www.gazeta.ru/business/2009/03/13/ 2957526.shtml.
 30. Transnieft zamierza ograniczyć tranzyt rosyjskiej ropy przez Naftoport w IV kw. br., http:// www.gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/l,93545,5774656,transnieft_zamierza_ograni-czyc_tranzyt_rosyjskiej_ropy_w_IV_kw_br.html.
 31. Wiceprezes Pawlak - możliwy kryzys w gazie, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 182.
 32. Wołejko P., Karta Energetyczna: Rosja a Unia Europejska, Portal Globalna Polityka, http://www.politykaglobalna.pl/2009/05/karta-energetyczna-rosja-a-unia-europejska.
 33. Wołowska A., Kaspijska ropa i gaz, Prace OS W, Warszawa 2000.
 34. Wstupitelnoje słowo na zasiedanii Sowieta Biezopastnostii po waprosu o roli Rassiji w abespieczenii mieżdunarodnoj energeticzieskoj bieoposnostii, Moskwa - Kreml, 22.12.2005, http://president.kremlin.ru/text/appears/2005/ll/99294.shtml.
 35. Wydobycie ropy naftowej w Polsce, http://szczesniak.pl/wydobycie_ropy_Polska.
 36. Zastawnyj F., Kusiński W, Ukraina. Przyroda. Ludność. Gospodarka, Dialog, Warszawa 2003.
 37. Zasuń R., Atomowa oferta Rosji, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 185.
 38. Zasuń R., Pogadamy z Rosjanami o atomie i sieciach energetycznych, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 185.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu