BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Piotr (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Title
Polska polityka morska w dobie transformacji gospodarczej przełomu XX i XXI wieku
Polish Maritime Policy during the Economic Transformation at the Turn of the Twentieth Century
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 247-260, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Transport morski, System transportowy, Rozwój transportu, Polityka morska
Sea transport, Transport system, Development of transport, Maritime policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono proces kształtowania polskiej polityki morskiej na przełomie XX i XXI wieku. Omówiono uwarunkowania wykorzystania potencjału morskiego kraju oraz dostosowanie polskiej polityki morskiej do unijnych koncepcji rozwoju sieci transportowych. Opisano również kierunki przeobrażeń polskiej polityki morskiej w drugiej dekadzie XXI wieku.

The article discusses the process of shaping Polish maritime policy at the turn of the twentieth century. The author indicates the national and international conditions, among which can be differentiated the state's maritime potential, the consequences of participating in international groups, and especially the ability to adapt national and regional development plans to development strategies and the goals laid out by EU policy. In the conclusion the author states that Poland did not take advantage of the opportunities to develop that EU transport, maritime and regional policy created for the Polish economy and the Baltic sub-region. Poland's activity boiled down to the country having realised essential European projects (mainly from the European transport network) while entirely ignoring the opportunity to take advantage of other elements to transform its maritime economy and bolster the economy of its coastal regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Decision No 884/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Decision No 1962/96/EC on Community Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network.
 2. Final Report: Baltic Gateway Quick Start Programme. Promoting Maritime Related Intermodal Transport in the South Baltic Sea area, Baltic Gateway, June 2006.
 3. Final Report Cooperation on Ports and Waterborne Transport in the Baltic Sea Region. Economic Impact of Maritime Industries in Europe, March 1998.
 4. Gospodarka morska. Przegląd statystyczny 2007, Gdańsk 2008.
 5. Grzelakowski A., Założenia polityki transportowej w odniesieniu do transportu morskiego z uwzględnieniem wymogów i standardów Unii Europejskiej, "Stocznie, Porty i Żegluga" 1999, nr 4.
 6. Koncepcja rozwoju żeglugi bliskiego zasieku w Polsce w dostosowaniu do standardów i wymogów Unii Europejskiej, Opracowanie Departamentu Transportu Morskiego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, kwiecień 2001.
 7. Matczak M., Polskie miejsce na Bałtyku, "Namiary na Morze i Handel" 2006, nr 22.
 8. Mickiewicz R, Polish involvement in Creating Political, Economical and Military Co-operation between Countries in the Baltic Region [w:] Between Rivalry and Co-operation. The Baltic Region 1000-2000, red. K. Kubiak, P. Mickiewicz, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2000.
 9. Mickiewicz P., Polska polityka morska, "Dziś" 2003, nr 11.
 10. Mickiewicz P., Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego, Adamek Marszałek, Toruń 2003.
 11. Misztal K., Szwankowski S., Wasilewska K., Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktury transportowej w obsłudze polskiego handlu zagranicznego i tranzytu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997.
 12. Plan rozwoju infrastruktury transportowej kraju do roku 2015, wrzesień 1998.
 13. Plewiński L., Nowa polityka morska Polski, "Spedycja i Transport" 1999, nr 1.
 14. Raport o stanie gospodarki morskiej. Synteza wraz z elementami strategii rozwoju gospodarki morskiej, listopad 2002.
 15. Study on Economic Impact of Maritime Industries in Europe, 28 September 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu