BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okrzesik Janusz (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej)
Title
Kształtowanie polskiego modelu bikameralizmu w latach 1989-1997
The Formation of the Polish Model of Bicameralism in the Years 1989-1997
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 283-295, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Okrągły stół, Parlament, Konstytucja RP, System polityczny
Round Table Agreement, Parliament, RP Constitution, Political system
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono początki istnienia dwóch izb parlamentu w III RP. Omówiono prace Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1994-1997: różne wizje Senatu oraz kompromis dotyczący kwestii istnienia i kształtu Senatu. Na koniec scharakteryzowano zapisy dotyczące Senatu i jego kompetencji w Konstytucji z 1997 roku.

The article discusses the phases of the formation of the Polish model of bicameralism, starting from the Round Table negotiations through to the establishment of the Constitution of the Polish Republic on 2 April 1997. The senate was formed as the result of a political compromise, without a clear description of its role in the legal system. The political genesis behind the creation of the second chamber impinged on the constitutional authorisation in the first years of the Third Republic and was also one of the important reasons that the senate has a weak position in the present constitution. As a constitutional principle bicameralism is strongly rooted in the Polish political system, though the search for the ultimate model continues. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Banaszak B., Jedno- czy dwuizbowy parlament w nowej Konstytucji RP. Możliwe koncepcje drugiej izby, Ekspertyza dla Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1994.
 2. Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 3. Grześkowiak A., Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji 1989-1991 [w:] Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość (materiały z sesji naukowej 25-26.05.1993 w Krakowie), Warszawa 1993.
 4. Jarosz D., Sejm i Senat w latach 1989-93 [w:] Dzieje Sejmu polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1997.
 5. Okrzesik J., Polityczna i legislacyjna rola Senatu RP w latach 1989-2001, Bielsko-Biała 2005.
 6. Okrzesik J., Polski Senat. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 7. Okrzesik J., Senat RP jako przykład trwałości instytucjonalnych rozstrzygnięć Okrągłego Stołu [w:] Okrągły Stół. Dwadzieścia lat później, red. W. Polak et al., Toruń 2009.
 8. Orłowski W., Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1991. Geneza instytucji, Warszawa 2009.
 9. Sarnecki P., Senat a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1995.
 10. Sarnecki P., Zagadnienie dwuizbowości parlamentu w projektach konstytucyjnych [w:] Dwuizbowy parlament w projektach Konstytucji RP, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, zeszyt OT-124.
 11. Skórzyński J., Rewolucja Okrągłego Stołu, Znak, Kraków 2009.
 12. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Kraków 2004.
 13. Szymanek J., Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu