BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lechman Ewa (Politechnika Gdańska), Olczyk Magdalena (Politechnika Gdańska)
Title
Zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy krajami Europy : analiza statystyczna
Development Level Differences Among European Countries : Cross Country Study
Source
Marketing i Rynek, 2011, nr 1, s. 35-36, tab.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Porównania międzynarodowe, Analiza statystyczna
Social economic development, International comparisons, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Jak wiadomo, kwestie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym są szeroko dyskutowane. Równie często toczy się dyskusja dotycząca pozycji Polski, pod względem jej poziomu rozwoju ekonomicznego, w stosunku do pozostałych krajów Europy. Od roku 1990 w sposób permanentny gospodarka Polski stara się dogonić pozostałe — zwłaszcza te najwyżej rozwinięte — kraje Europy. Zasadniczym celem, jaki postawiły sobie autorki, jest oszacowanie oraz ocena pozycji Polski pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego w stosunku do reszty Europy. (abstrakt oryginalny)

Currently there is much discussion about the Poland’s position among other European countries. After the year 1990 we are still trying to compare Poland’s economy performance in relation to any other country. In the paper, the author develop its own methodology to assess the overall development level. It is assessed across social, economic and technology dimensions. The authors developed new Socio-Economic Development Index (SEDI) to estimate the absolute and relative development level for 27 European economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu