BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Title
Niewypłacalność pracodawcy - przypadki transgraniczne
Employer's Insolvency - Transnational Cases
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 11, s. 16-20
Keyword
Transakcje transgraniczne, Transgraniczny system rozliczeniowy, Roszczenia pracownicze, Niewypłacalność, Prawo WE
Cross-border transactions, Cross-border clearing system, Workers' claims, Insolvency, European Community law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z upływem lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej umacnia się integracja gospodarcza z jej krajami członkowskimi. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy angażują się w działalność gospodarczą poza terytorium naszego kraju, zaś w Polsce podejmują aktywność przedsiębiorcy unijni. Powoduje to wzrost znaczenia unormowań transgranicznych zawartych w źródłach prawa europejskiego, a problemy na tym tle przychodzi i przyjdzie zapewne coraz częściej rozpatrywać polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Autor przedstawia wątpliwości dotyczące ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Warto zauważyć, że globalizacja życia gospodarczego prowadzi do ekspansji polskich przedsiębiorców także poza obszary Unii. Również i te przypadki mają charakter transgraniczny i wyjaśnienia wymaga, czy i w jakim zakresie będą oni zobowiązani do zapewnienia ochrony osobom przez nich zatrudnionym. (abstrakt oryginalny)

The author attempts to confront polish regulation in case of employer's insolvency with EU Directive as to the transnational cases. First of all the analyze results in critical estimation of art. 9 of Directive 2008/94. Its main disadvantage lies in breaking connection between contribution and responsibility as one institution may receive contributions while another is obliged to satisfy the employee. The Directive does not even attempt to solve this problem. The other one lies in difference between English and French versions of Directive compared to e. g. German and Polish. English and French text of the art. 9 section 1 of the Directive denote “(..)Member State in whose territory they work or habitually work” while the other two may be translated as “(..)Member States in whose territory they habitually work or worked”. This second meaning might result in excluding protection in cases, where a usual place of work could not be indicated. Therefore one should base on French and English text of Directive as to this matter. Polish regulation does not implement transnational regulations in accordance with the Directive at all which cannot be accepted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Gersdorf, Nowe reguły ochrony roszczeń pracowniczych (wybrane zagadnienia) (w:) Człowiek, obywatel, pracownik. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Urszuli Jackowiak, Gdańsk 2007, s. 75 i n.
  2. M. Latos-Milkowska, Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 8, s. 28.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu