BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Analiza struktury portfeli inwestycyjnych OFE w okresie bessy i hossy
The Analysis of OFE Portfolio Structure in Times of Bull and Bear Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 136-143, bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne i międzynarodowe
Keyword
Fundusze emerytalne, Analiza portfelowa, Polityka inwestycyjna, Fundusze inwestycyjne, Oszczędności emerytalne
Pension funds, Portfolio analysis, Investment policy, Investment funds, Retirement savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Okresy bessy i hossy na rynkach finansowych powodują zmianę struktury portfeli inwestycyjnych OFE i wpływają na bieżącą wycenę ich aktywów. W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce na rynkach finansowych w 2008 roku, dyskusja na temat wpływu kryzysu finansowego na oszczędności emerytalne zgromadzone w OFE rozpoczęła się na nowo. W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się głównych kategorii aktywów w portfelach OFE od początku ich działalności. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a study on structure of OFE portfolios. Investment policy and valuation of pension funds portfolio assets change in times of bull and bear market. In the face of international financial crisis, the discussion on security of the second pillar of the new pension system in Poland started again. This study examines the structure of the main assets of OFE portfolios between 1997 and 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza opłacalności inwestycji w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych, Analizy Online, 2009.
  2. Analiza wpływu kryzysu finansowego na wartość środków w otwartych funduszach emerytalnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, październik 2009.
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU 1997 nr 139, poz. 934).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu