BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Klasyfikacja województw według zróżnicowania dochodowego, wydajności pracy, zmian struktury sektorowej oraz migracji ludności
The Classification of Voivodeships According to the Income Inequality, Productivity, Changes of the Sectoral Structure and Migrations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 485-492, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Klasyfikacja, Województwo, Zróżnicowanie regionalne, Wydajność pracy, Gospodarka regionalna, Migracja nielegalna, Nierówności dochodowe
Classification, Voivodship, Regional diversity, Labour efficiency, Regional economy, Illegal migration, Income inequalities
Note
summ.
Abstract
W artykule starano się sklasyfikować województwa według kluczowych czynników wpływających na nierówności dochodów w regionach. Klasyfikacji dokonano z wykorzystaniem procedury aglomeracyjnej metodą Warda. W wyniku jej zastosowania otrzymano podział województw na trzy główne skupienia: peryferyjne, centralne oraz neutralne. Otrzymane wyniki wskazują również na występowanie znacznych migracji ludności z województw peryferyjnych do centralnych.

In the article the author tries to classify voivodeships in the dependence of the crucial factors influencing the scale of regional income inequalities. One reckones their productivity, the concentration of the economic activity and the structural changes of the economy. As a result of used agglomeration procedure there was obtained the partition of voivodeships on three groups: central, peripheric and neutral. The received results show also on the occurrence of significant migrations of the population from peripheric to central voivodeships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Caroli E., García-Peñalosa C. (1999), Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories, „Journal of Economic Literature", December, vol. 37, nr 4, s. 1615-1660.
 2. Benabou R. (1996), Inequality and Growth, NBER Macroeconomics Annual, 11, s. 11-74.
 3. Benito J. M., Ezcurra R. (2003), Spatial Disparities in Productivity and Industry Mix. The Case of the European Regions, Department of Economics, Universidad Pública de Navarra.
 4. Boeri T., Brücker H. (2001), Eastern Enlargement and EU-Labour Markets: Perceptions, Challenges and Opportunities, Discussion Paper No. 256, IZA, February.
 5. Carluer F., Gaulier G. (2005), The Impact of Convergence in the Industrial Mix on Regional Comparative Growth: Empirical Evidence from the French Case, „The Annals of Regional Science", 39, s. 85-105.
 6. Domański R. (1997), Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Esteban J. (1994), La desigualdad interregional en Europa y en España: descripción y análisis, Crecimiento y convergencia regional en España y Europa, vol. 2, Instituto de Análisis Económico-CSIC and Fundación de Economía Analítica, Barcelona, s. 13-82.
 8. Gaczek W.M. (2006), Polaryzacja czy wyrównywanie szans rozwoju gospodarczego w regionach Polski. Gospodarka - przestrzeń - rozwój, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1143, AE, Wrocław, s. 23-37.
 9. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T. (2001), Sektorowe zmiany strukturalne gospodarki w ujęciu regionalnym, „Wiadomości Statystyczne" nr 9, s. 42-63.
 10. Krugman P. (1999), The Role of Geography in Development, „International Regional Science Review", vol. 22, nr 2, s. 142-161. Martin P. (1999), Public Policies, Regional Inequalities and Growth, CEPR Discussion Paper No. 1841, Centre for Economic Policy Research, London.
 11. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej (2004), red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 12. Rutkowski J. (1981), Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, „Wiadomości Statystyczne" nr 8, s. 20-23.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu