BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maniewska Eliza (Sąd Najwyższy)
Title
Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych za 2010 r.
The Review of the Labour and Social Insurance Cases Resolutions of the Supreme Court in the 2010
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2011, nr 2, s. 29-36, przypisy
Keyword
Zarządzanie funduszami emerytalnymi, Wynagrodzenia, Świadczenia emerytalno-rentowe, Czas pracy, Stosunek pracy, Upadłość przedsiębiorstwa, Ubezpieczenia społeczne, Regulacje prawne
Management of pension funds, Remuneration, Pension benefits, Working time, Legal employment relation, Enterprise bankruptcy, Social insurance, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
Sąd Najwyższy Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Abstract
Autorka prezentuje wszystkie uchwały Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych, które zapadły w 2010 r. Artykuł zawiera również ich omówienia sporządzone na podstawie uzasadnień. (abstrakt oryginalny)

The author introduces all labour and social insurance cases resolutions of the Supreme Court Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber reached in the year 2009. The article also includes reviews made on the basis of their justifications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu