BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Title
Współpraca sieciowa w funkcjonowaniu współczesnych MSP
Network Cooperation in Modern MSP
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 7-15, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Organizacje sieciowe, Klastry, Współpraca sieciowa, Sieci międzyorganizacyjne
Small business, Network organisations, Business cluster, Network cooperation, Inter-organizational networks
Note
summ.
Country
Region łódzki
Abstract
W opracowaniu omówiono istotę sieci międzyorganizacyjnych oraz typy tych sieci. Do najczęściej identyfikowanych sieci należą: sieci jednorodnych partnerów, sieci w postaci portfela aliansów, sieci niejednorodnych partnerów, sieci zdominowane i sieci równorzędnych partnerów oraz coraz częściej proponowaną formą współpracy sieciowych są klastry. W części praktycznej opracowania przedstawiono w jaki sposób są wykorzystywane sieci współpracy na podstawie MSP regionu łódzkiego.

The growing complexity and non-transparency of the environment and wider and wider areas of uncertainty intensify the domination of market risk in modern SMEs. In order to compete more effectively under these conditions, it is indispensable to learn to enter numerous interactions with others. The structure of ties of cooperation should be developed consciously. In recent years, networks have increasingly been the assumed form of these ties. Due to its numerous advantages, network cooperation may be recommended in order to improve the SMEs competitiveness. In order to show the current state of network use by Polish SMEs, the paper presents some results of research done by the Department of Management of Łódź Polytechnic concerning practical cooperation of SMEs in the Łódź region. The research indicates that SMEs are slowly becoming open to network cooperation. About 50% of respondents are trying to practise it in different forms. The largest confidence is credited to suppliers, thanks to which they implement their cooperation with them relatively effectively in the form of federated or equivalent networks, and frequently as homogeneous partners. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamik A., Klaster jako przykład organizacji sieciowej, w: praca zbiór, pod red. S. Lachiewicza, Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 2. Boulanger P, Organisel ('entreprise en résaux, Nathan Paris 1995), za: J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Castells M., Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Child J., Faulkner D., Strategies of Co-operation, Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
 5. den Hertog P, Maltha S., The Emerging Information and Communication Cluster in the Netherlands, w: OECD, Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD Proceedings, Paris 1999.
 6. Doz Y., Hamel G., Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 7. Dunning J. H., Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, London, 1997.
 8. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki: dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.
 9. Koza M. P, Lewin A. Y, The Coevolution of Network Alliances: A Longitudinal Analysis of an International Professional Service Network, "Organizational Science", 1999, Nr 5, za: A. Borczuch, W. Czakon, Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier, "Przegląd Organizacji", Nr 3/2005.
 10. Lachiewicz S., Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce, w: praca zbiór, pod red. S. Lachiewicza, Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 11. Nohria N., Eccles B. (red.), Networks and Organizations, Harvard Business School Press, Cambidge 1992.
 12. Peters T., The Great Management Paradox, TPC Communications, cyt. za: B. R. Barringer, The Effects of Relational Channel Exchange on the Small Firm: A Conceptual Framework, "Journal of Small Business Management", 1997, Vol. 35, No. 2.
 13. Porter M. E., Clusters and the new Economics of Competitions, Harvard Business Review, 1988.
 14. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 15. Roelandt T. J. A., den Hertog P, Cluster Analysis And Cluster-Based Policy Making in OECD Countries: An Introduction to the Theme, w: OECD, Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD Proceedings, Paris 1999.
 16. Sankowska A., Organizacja wirtualna - Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 17. Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, 2003.
 18. Szymoniuk B., Walkiewicz S., Polski Mastering - praktyka grupowej przedsiębiorczości, w: M. Trocki, Krajewski K. (red.), Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską., Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu