BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapeluch Konrad (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Paulski Michał (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Stanisławski Michał (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Liderzy rynku aukcji internetowych w Polsce : analiza porównawcza
Leaders of the Internet Auctions Market in Poland : a Comparative Analysis
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 8, s. 145-155, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Aukcje, Aukcje internetowe, Analiza porównawcza
Auctions, Internet auctions, Comparative analysis
Note
summ.
Company
Allegro.pl, eBay, Świstak
, ,
Abstract
Artykuł podzielony jest na siedem rozdziałów opisujących problemy, jakie zostały poddane analizie. W rozdziale 2 opisany został proces rejestracji użytkownika w serwisie i panel sterowania. Kolejny rozdział analizuje proces sprzedaży, uiszczania płatności i promocji sprzedawanych produktów. W rozdziale 4 przeanalizowano wyszukiwarki przedmiotów wbudowane we wszystkie serwisy. Rozdział 5 poświęcono czynnościom wymaganym przy zakupie przedmiotu. Ostatni rozdział to konkluzja całego artykułu oraz wybór najlepszego serwisu aukcyjnego. (fragment tekstu)

Because of the dynamic growth of the internet transactions market in Poland, including internet auctions, there is a need to indicate which of the three market leaders has the most functional web service. So far it has not been explicitly settled. The touchstone was not the amount of goods offered or the number of registered users. The most important criteria were functionality, the number and kind of available tools, ease of use. intuitiveness of the menu etc. The winner is not the user-number leader - Allegro.pl, nor the cheapest of the competitors - Świstak.pl, but it is the Polish child of the American eBay.pl. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Allegro, portal aukcji internetowych Allegro, adres internetowy: www.allegro.pl.
  2. eBay, portal aukcji internetowych eBay, aders internetowy: www.ebay.pl.
  3. Świstak, portal aukcji internetowych Świstak, adres internetowy: www.swistak.pl.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu