BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Title
Ekonomia a błędy pomiarowe
Economcs and Measuring Errors
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2009, nr 9, s. 7-20, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
Keyword
Błędy pomiarowe, Statystyka, Ekonomia
Measuring errors, Statistics, Economics
Note
summ.
Abstract
W referacie chciałabym skupić się na błędach, które powstają podczas wykonywania pomiarów wielkości ekonomicznych, podczas obliczeń z ich wykorzystaniem i na sposobie ich wyznaczania lub minimalizowania. (fragment tekstu)

The main aim of the paper is to show how many errors we are able to perpetrate while executing measurements and systematizing them or carrying out calculations on the data. I wanted to indicate how measuring uncertainties are transferred to computation results and to present some methods to eliminate or minimize them. Thanks to these methods we are in a position to eliminate some observations, to check their accidentality or to count their size. Inappropriate adapting of data, miscalculating or ignoring some measurements can lead to serious relinquishments and have a huge influence on our results. Therefore, it is extremely important to adapt the results accurately and pay attention to the details of experiments. (abstract original)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Churgin J., Jak policzyć niepoliczalne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, rozdział 6
  2. Adekwatność. Good P. L, Hardin J. W., Common errors in statistics (and how to avoid them), John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
  3. Hansel H., Podstawy rachunku błędów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.
  4. Hoel P. G., Introduction to mathematical statistics, John Wiley & Sons, New York 1947.
  5. Oktaba W, Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN, Warszawa 1977.
  6. Taylor J. R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1995.
  7. Zajdel A.N., Elementarna ocena błędów pomiarowych, PWN, Warszawa 1967.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu