BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sapeta Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego
Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 184-191, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wynagrodzenia, System płac, Kryzys gospodarczy
Remuneration, Wage system, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest kwestii zmian w systemie wynagrodzeń w organizacji. W pracy zakłada się, że pogorszenie sytuacji gospodarczej i zmiany na rynku pracy prowadzą do zmiany konfiguracji korporacyjnych systemów wynagrodzeń poprzez ekspozycję w dużej mierze funkcji kosztów i zmniejszenie świadczeń dodatkowych. W pracy zostały zaprezentowane wyniki badań empirycznych. Badania przeprowadzono w kilku przedsiębiorstwach.

The changeability of modern corporate environment makes remuneration a specific area within human resources management, especially in the period of economic crisis. This article is devoted to the question of changes in the remuneration systems in organisations. The thesis assumes that the deterioration of the economic situation and the resultant labour market changes lead to reconfiguration of corporate remuneration systems through the exposition to a large extent of the cost function and the reduction of fringe benefits. The thesis has been verified by empirical research based on surveys carried out in several enterprises. The basic research problems included in the article refer to the factors triggering changes in the remuneration systems, the impact of crisis on remuneration systems, the priorities of changes introduced under the influence of economic crisis and the areas of changes planned within the analysed area. The conclusion suggests that the first symptoms of crisis did not affect significantly the change in the approach to the structure of remuneration systems. The priority of actions undertaken nowadays is to reduce costs of remuneration and its management, which is to be implemented through modification of specific components of remuneration systems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997.
  2. Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy. Raport z badań statutowych, maszynopis, red. A. Pocztowski, Kraków 2009.
  3. Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, red. S. Borkowska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu