BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałucka Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Stopień internacjonalizacji, a wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność przedsiębiorstwa : wyniki badań
Degree of Internationalisation in Relation to the Impact of Foreign Direct Investment on Company Competitiveness : Research Results
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 192-203, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Enterprise internationalization, Direct investments, Foreign investment, Enterprise competitiveness, Research results
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest zaprezentowanie ważnego i nie opisanego dotąd w literaturze przedmiotu zagadnienia odnoszącego się do znaczenia aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą w budowaniu ich konkurencyjności. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w latach 2007-2008 wśród polskich inwestorów bezpośrednich przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. (fragment tekstu)

Foreign expansion is regarded as one of the most effective ways of corporate growth. Both the theoretical foundation of the phenomenon and the research in the area confirm that companies involved in internationalisation benefit from the process. The character and volume of the benefit depends on the achieved degree of internationalisation. The present paper is to present an important issue, not discussed in the literature so far, referring to the impact of foreign investment made by Polish companies on their competitiveness. The paper presents the results of research carried out among Polish direct investors in the period of 2007-2008 by a research team from the Nicolaus Copernicus University. The discussion concerns the evaluation of the impact of direct investments made by Polish companies on their competitiveness and an attempt to identify the areas of largest benefits from internationalisation depending on the degree of internationalisation of the company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Buckley E J., Casson M. C., The Future of Multinational Enterprise, Macmillan, London 1976.
 2. Dunning J. H., McKaig-Berliner A., The geographical sources of competitiveness: the professional business service industry, "Transnational Corporations", 2002, Vol. 11, No. 3.
 3. Dunning J. H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing Company, Workingham 1993.
 4. Dunning J. H., The geographical sources of the competitiveness of firms: some results of a new survey, "Transnational Corporations", 1996, Vol. 5, No. 3.
 5. Grant R. M., Multinationality and Performance Among British Manufacturing Companies, "Journal of International Business Studies", 1987, Vol. 18. No. 1.
 6. Hsu Ch-Ch., Boggs D. J., Internationalization and Performance: Traditional Measures and Their Decomposition, "The Multinational Business Review", 2003, Vol. 1, No. 3.
 7. Hymer S. H., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge-London 1976.
 8. Johanson J., Vahlne J.-E., Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, "Journal of International Entrepreneurship", 2003, No. 1.
 9. Johanson J., Vahlne J.-E., The Mechanizm of Internationalisation, "International Marketing Review", 1990, Vol. 7, No. 4.
 10. Johanson J., Wiedersheim P F., The Internationalization of the Firm - Four Swedish Cases, "The Journal of Management Studies", 1975, Vol. 12, No. 3.
 11. Karaszewski W., Sudol S., Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 12. Merlin L., Internalization as a Strategy Process, "Strategie Management Journal", 1992, Vol. 13.
 13. Szałucka M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, pod red. W. Karaszewskiego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 14. Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "The Quarterly Journal of Economics", 1966, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu