BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedynak Monika
Title
Zarządzanie procesem logistycznej obsługi klienta
The Management of the Logistic Service of the Customer on the Example of the Internet Pharmacy
Source
Problemy Jakości, 2011, nr 2, s. 22-26, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Obsługa klienta, Efektywna obsługa klienta, Strategia obsługi klienta, Zarządzanie logistyczne, Apteki
Customer service, Efficient Consumer Response (ECR), Customer service strategy, Logistic management, Pharmacy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie istoty zarządzania procesem logistycznej obsługi klienta zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej. Ukazane zostały różne sposoby definiowania pojęcia, podstawowe elementy, które kształtują poziom obsługi oraz specyfika ustalania standardów i mierników oceny obsługi klienta. Dla zobrazowania omawianej problematyki przedstawiono przykład procesu związanego z obsługą klienta realizowanego przez aptekę internetową. Do analizy procesu wykorzystano wykres Bernatene-Grüna, który jest uniwersalną, graficzną metodą pozwalającą śledzić tok postępowania. (fragment tekstu)

The aim of the article is the exhibition of the creature of the management a process of the Logistic service of the customer both from the theoretical side, as and empirical. Were shown different manners of defining of the notion, basic elements which shape the level of the service and the specificity of the settlement of standards and measures of the estimation of the service of the customer. For picturing of the talked over problems is introduced the example of the process connected with the service of the customer realized by the internet pharmacy. To the process analysis used the graph Bernatene-Grün which is an universal, graphic method permitting to follow the course of procedure of the process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barcik R. (2005), Logistyka dystrybucji, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała
  2. Christopher M., Peck H. (2005), Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa
  3. Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa
  4. Ciesielski M. (red.), (2006), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa
  5. Teter T. (1978), Wykres Bernatene-Gruna jako technika modelowania i analizy procesu informacyjnego. Kraków, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 105
  6. Czekaj J. (2000), Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu