BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórski Błażej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Efektywność informacyjna GPW w Warszawie : przegląd badań
Information Effectiveness at the Warsaw Stock Exchange : a Selection of Research Studies
Source
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 4, s. 33-48, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Efektywność informacji, Giełda papierów wartościowych, Wyniki badań, Badania zdarzeń
Information effectiveness, Stock market, Research results, Event studies
Note
summ., streszcz.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Artykuł stanowi podsumowanie badań nad hipotezą o występowaniu efektywności informacyjnej w stopniu średnim na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prezentowane badania zostały przeprowadzone głównie przy użyciu metody analizy zdarzeń, określanej przez E. Famę jako najlepszy sposób weryfikacji hipotezy o występowaniu efektywności. Większość z przedstawionych badań dostarcza argumentów na rzecz omawianej hipotezy. Ponadto, jak pokazują badania dotyczące rekomendacji, rynek wykazujący przejawy nieefektywności w latach 1995-2003, zmienił się w rynek wypełniający w znacznym stopniu założenia hipotezy o efektywności informacyjnej, co jest widoczne w badaniach dla okresu 2005-2006. Należy również nadmienić, że choć w prezentowanych badaniach wykorzystywane były różne metody analiz, to otrzymane wyniki badań prowadzonych dla tych samych zdarzeń były zbieżne. (abstrakt oryginalny)

The article is a summary of a Semi-Strong Efficient Market Hypothesis research on the Warsaw Stock Exchange. The presented analysis was examined using the event studies method, which was described by E. Fama as the most effective way of verifying the efficient market hypothesis. The majority of the discussed studies demonstrate arguments that support the presented hypothesis. Moreover, according to studies the market showed signs of inefficiency in the period 1995-2003. Studies of the period 2005-2006 showed that the marked had changed substantially, based on the information efficiency hypothesis. It should also be noted that, even though the presented studies were carried out using a variety of analysis methods, the research results coincided. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown, S.J., Warner, J.B. (1985) Using daily stock returns - The Case of Event Studies. Journal of Financial Economics, Vol. 14(1), s. 3-31.
 2. Buczek, S.B. (2005) Efektywności informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 3. Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001) Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: WN PWN.
 4. Fama, E., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969) The Adjustment of Stock Prices to New Information. International Economic Review, Vol. 10(1), s. 1-21.
 5. Fama, E. (1991) Efficient Capital Markets: II. The Journal of Finance, Vol. 46(5), s. 1575-1617.
 6. Gurgul, H. (2006) Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Kowalewski, O. (2006) Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofywania spółek z obrotu giełdowego. Bank i Kredyt, nr 2/2006, s. 70-86.
 8. Michaely, R., Thaler, R.H., Womack, K.L. (1995) Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, Vol. 50(2), s. 573-608.
 9. Mielcarz, P., Podgórski, B., Weremczuk, P. (2007) Positive Recommendations And Abnormal Returns on Warsaw Stock Exchange In 2005 - 2006. W: Urbańczyk, E. (red.), The Problem of Company Value Management. Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 181-190.
 10. Mielcarz, P., Podgórski, B. (2008) Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006. Studia i Prace. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 7, s. 533-544.
 11. Szyszka, A. (2003) Efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na Tle Rynków Dojrzałych. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 12. Szyszka, A. (2002) Studium wydarzeń: Reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji. Dostępny na: http://www.atinvest.pl/pdf/Reakcjainwestorow.pdf (22.02.2010).
Cited by
Show
ISSN
1231-0328
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu