BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania i jego wyposażenia w gospodarstwach domowych wysokodochodowych
The Determinants of High-income Households Meeting Their Demand for Housing and Household Goods
Source
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 4, s. 57-78, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zaspokojenie potrzeb, Potrzeby mieszkaniowe, Standard mieszkaniowy
Meet needs, Housing needs, Housing standard
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania oraz wyposażenia gospodarstw domowych wysokodochodowych w niektóre dobra trwałego użytkowania. Jego celem podstawowym jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej oraz zadowolenia z warunków mieszkaniowych i miejsca zamieszkania, a także konsumpcji dóbr trwałego użytku we wspomnianych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the factors that allow high-income households to meet their need for housing and certain durable goods. Its major objective is to show the housing situation of households and their satisfaction with the housing standard and the place of residence, as well as the use of durable goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków (2004) Warszawa: CBOS, luty.
 2. Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002) Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 3. Douglas, M., Isherwood, B. (1996) The Word of Goods. London: Routledge.
 4. Gutkowska, K., Ozimek, I., Laskowski, W. (2001) Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 5. Jasiecki, K. (2000) Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. Warszawa: IFiS PAN.
 6. Jóźwiak, J,, Podgórski, J. (2006) Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
 7. Kaltenberg-Kwiatkowska, E. (red.) (1982) Mieszkanie. Analiza socjologiczna. Warszawa: PWE.
 8. Kędzior, Z. (1989) Domowe dobra trwałego użytku w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Gospodarstwo Domowe, nr 1/1989.
 9. Kornai, J. (1972) Rush Versus Harmonic Growth. Amsterdam: North Holland.
 10. Kusińska A., (2009) Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009. Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
 11. Kuśmierczyk, K., Piskiewicz, L., Szepieniec-Puchalska, D. (2006) Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce. Warszawa: IRWiK.
 12. Mika, S. (1984) Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
 13. Michalski, E. (1981) Potrzeby ludności w zakresie wyposażenia mieszkania. Kierunki badań. IRWiU, z. 238.
 14. Palska, H. (2000) Styl życia. Stan badań i nowe potrzeby badawcze. W: Homo eligens, Księga Jubileuszowa prof. Andrzeja Sicińskiego. Warszawa: IFiS PAN.
 15. Siciński, A. (2002) Style życia, kultura, wybór. Szkice. Warszawa: IFiS PAN.
 16. Sikorska, J. (1998) Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie. Warszawa: IFiS PAN.
 17. Słaby, T. (red.) (2006) Elity ekonomiczne w Polsce - ujęcie empiryczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Sztumski, J. (1997) Elity. Ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice: Wydawnictwo Śląskie.
 19. Wątorski, J. (1987) Mieszkanie i domowe dobra trwale w konsumpcji rodzi miejskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 20. Witek, J. (2009) Elity ekonomiczne - wyznacznik osiągnięć i stylu życia. Handel Wewnętrzny, nr 3.
 21. Zalega, T. (2007) Konsumpcja -podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Zalega, T. (2008a) Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji. Ekonomista, nr 6, Warszawa.
 23. Zalega, T. (2008b) Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Zalega, T. (2008c) Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. Żelazna, K., Kowalczuk, l., Mikuta, B. (2002) Ekonomika konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cited by
Show
ISSN
1231-0328
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu