BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypczak Zofia (Uniwersytet Warszawski), Haczyński Józef (Uniwersytet Warszawski)
Title
Prywatne finansowanie usług medycznych w Polsce
Private medical services in Poland
Source
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 4, s. 79-92, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Finanse prywatne, Rynek usług medycznych, Finansowanie służby zdrowia
Private finance, Medical services market, Health care financing
Note
summ., streszcz.
Abstract
Polskie społeczeństwo coraz powszechniej korzysta z usług medycznych, finansowanych ze środków prywatnych (głównie gospodarstw domowych). Narodowy rachunek zdrowia - konstruowany od kilku lat przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z wytycznymi OECD - pozwala ustalić wysokość wydatków prywatnych na zakup usług medycznych, ich udział w finansowaniu usług medycznych ogółem oraz strukturę świadczeniobiorców i świadczeniodawców prywatnych usług medycznych. Pojawiają się jednak zasadnicze wątpliwości, czy badania budżetów gospodarstw domowych prowadzone przez GUS, a będące podstawą ustalania poziomu wydatków konsumentów na usługi medyczne, stanowią wiarygodne źródło informacji. (abstrakt oryginalny)

It is becoming more and more common Polish people make use of medical services financed from private sources (mainly from households). The National Health Account - that was built in several years by the National Statistical Office (GUS) in compliance with the OECD Guidelines - helps determining the level of private expenditure on medical services, its share in financing all medical services and the structure of private medical service providers and their customers. However, the important question comes to mind of whether research studies conducted by the GUS concerning household budgets, which are the base for determining consumer expenditure on medical services, are a credible source of information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A System of Heath Account (2000) Paris: OECD.
 2. Baran, A. (2008) Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2004, 2005 i 2006. W: Ryć, K., Z. Skrzypczak (red.) (2008) Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 3. Baran A., Żyra, M. (2006) Narodowy Rachunek Zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2002,2003. Biblioteka "Wiadomości Statystycznych". Warszawa: GUS.
 4. Budżety gospodarstw domowych w latach 1995-2008 (1996-2009) Warszawa: GUS.
 5. Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2009) Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport część 4.7. Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opinie społeczne Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego (www.diagnoza.com).
 6. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga I (2004). Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 7. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II (2008) Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 8. Kawiorska, D. (2004) Narodowe rachunki zdrowia, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 9. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, komunikat z badań: Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie (2008). Warszawa: CBOS.
 10. Opinie o opiece zdrowotnej, komunikat z badań (2009). Warszawa: CBOS.
 11. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia z lat 2005-2008 (2006-2009). Warszawa: GUS.
 12. Rocznik Statystyczny RP (2006-2009). Warszawa: GUS.
 13. Ryć, K., Skrzypczak, Z. (2006) Jaka jest rzeczywista relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB? W: Ryć, K., Skrzypczak, Z. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo WZ UW.
 14. Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2009, PMR Publications, www.pmrpublications.com
 15. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2009. Prognozy rozwoju 2009-2011, maj 2009, www.pharmapoland.com
 16. Schneider, M. (red.) (2001) System Rachunków Zdrowia w Polsce, Projekt IBRD Rozwój służby zdrowia w Polsce, 3466-POL.
Cited by
Show
ISSN
1231-0328
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu