BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerw Agnieszka (Wrocław University of Technology), Babiak Jolanta (University of Wrocław, Poland, doctoral student)
Title
The Transformational Style of Leadership in Creating a Positive Organization
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 6, s. 47-60, tab., bibliogr. 25 poz.
Human Resource Management
Keyword
Organizacja, Zarządzanie, Style kierowania
Organisation, Management, Management styles
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu transformacyjnego stylu kierowania na budowę pozytywnej organizacji. Opiera się on na teoretycznych założeniach oraz licznych badaniach prowadzonych w wielu krajach, dotyczących efektów stosowania w organizacji transformacyjnego stylu kierowania, a także wprowadzania do zarządzania założeń psychologii pozytywnej. Autorki dokonują również analizy aktualnej sytuacji pozytywnego zarządzania i stylów kierowania w oparciu o szereg wywiadów przeprowadzonych z udziałem prezesów prywatnych jednostek gospodarczych funkcjonujących w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is the analysis and assessment of the influence of a transformational style of leadership on the building of a positive organization. It is based on theoretical assumptions and numerous studies conducted in many countries on the effects of applying a transformational style of leadership in organizations as well as the introduction to management of the assumptions of positive psychology. The authors also undertake an analysis of the current state of positive management and leadership styles on the basis of several interviews conducted with the participation of the presidents of private economic entities operating in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiak, J. (2008), "Cechy przywódcze jako determinanty sukcesu organizacyjnego: odradzający się kierunek w badaniach przywództwa w organizacji" [Leadership qualities as determinants of organizational success: A reborn direction in studies on leadership in the organization], Przegląd Psychologiczny [Psychological Review], Volume 51.
 2. Bass B.M. (1990), Bass and Stodgill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications, The Free Press, New York.
 3. Bass B.M. and Riggio R.E. (2006), Transformational Leadership, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah.
 4. Boniwell, I. and Henry, J. (2007), "Developing Conceptions of Well-Being: Advancing Subjective, Hedonic and Eudaimonic Theories," Social Psychological Review, 9.
 5. Bowers, D.G. and Seashore, S.E. (1966), "Predicting Organizational Effectiveness with Four-Factor Theory of Leadership," Administrative Science Quarterly, 11, 2.
 6. Burns J. McG. (1978), Leadership, Perennial, New York.
 7. Cameron K.S., Dutton J.E., and Quinn R.E. (2003), Positive Organizational Scholarship, Berrett-Koehlers, Inc., San Francisco.
 8. Chemers M.M. (1997), An Integrative Theory of Leadership, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah.
 9. Ciulla, J.B. (2004), "Ethics and Leadership Effectiveness," in J. Antonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg (Editors), The Nature of Leadership, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks.
 10. Czerw, A. (2000), "Poziom optymizmu a styl twórczego zachowania się. Analiza zależności" [Level of optimism and creative behavior style: Analysis of interdependencies], Przegląd Psychologiczny [Psychological Review], Volume 43.
 11. Czerw, A. (2007), "Pora na nowatora, czyli znaczenie kreatywnego myślenia i pozytywnych emocji dla innowacyjności firmy" [Time for an innovator: The importance of creative thinking and positive emotions to company innovativeness], Personel i Zarządzanie [Personnel and Management], No. 10.
 12. Czerw, A. (2010), "Zarządzanie zadowolonymi ludźmi" [Managing happy people], Personel i Zarządzanie [Personnel and Management], No. 3.
 13. Fineman, S. (2006), On Being Positive: Concerns and Counterpoints, Academy of Management Review, Vol. 31, No. 2.
 14. Fleishman, E.A. (1953), "The Description of Supervisory Behavior," Journal of Applied Psychology, 37 (1).
 15. Henry, J. (2007), "Pozytywna i kreatywna organizacja" [A positive and creative organization], in P.A. Linley and S. Joseph (Editors), Psychologia pozytywna w praktyce [Positive psychology in practice], PWN, Warsaw.
 16. Isen, A. (2005), "Pozytywny afekt a podejmowanie decyzji" [Positive passion in decision-making], in M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (Editors), Psychologia emocji [The psychology of emotion], GWP, Gdańsk.
 17. Judge, T.A. and Piccolo, R.F. (2004), "Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity," Journal of Applied Psychology, 89, 5.
 18. Judge, T.A. and Piccolo, R.F., Ilies, R. (2004), "The Forgotten Ones? The Validity of Consideration and Initiating Structure in Leadership Research," Journal of Applied Psychology, 89, 1.
 19. Lowe K.B., Galen Kroeck K., and Sivasubramaniam N. (1996), "Effectiveness Correlates of Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Review of the MLQ Literature," Leadership Quarterly, 7, 3.
 20. Luthans, F. (2002), "The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior," Journal of Organizational Behavior, No. 23.
 21. Pocztowski, A. (2003), "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce" [Human resource management in a new economy], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human resource management], No. 1.
 22. Sivanathan, N., Arnold, K.A., Turner, N., and Barling, J. (2007), "Jak być dobrym liderem: przywództwo transformacyjne a dobrostan" [How to be a good leader: Transformational leadership and well-being], in P.A. Linley, S. Joseph (Editors), Psychologia pozytywna w praktyce [Positive psychology in practice], PWN, Warsaw.
 23. Stodgill R.M. (1974), Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, The Free Press, New York.
 24. Tokarz, A. (1991), "Emocje i ich stymulatory w przebiegu procesu twórczego" [Emotions and their stimulators in the course of the creative process], in A. Tokarz (Editor), Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej [Stimulators and inhibitors of creative activity], SAWW, Poznań.
 25. Warr, P. (1999), "Well-Being and the Workplace," in D. Kahneman, E. Diener, and N. Schwartz (Editors), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russel Sage Foundation, New York.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu