BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Polityka intraregionalna - pojęcie, podmioty, cele i instrumenty
Intraregional Politics - Concept, Subjects, Aims and Instruments
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 184-194, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy rozwoju regionalnego
Keyword
Polityka wewnętrzna, Polityka regionalna, Region
Domestic policy, Regional policy, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest problematyce kluczowych pojęć polityki intraregionalnej. Autor konstruuje w nim własne definicje tej polityki, identyfikuje jej podmioty oraz buduje dwie klasyfikacje jej celów. Następnie określa kategorię instrumentu polityki intraregionalnej i prezentuje ich główne cechy. Ostatnia część opracowania zawiera autorską klasyfikację narzędzi polityki intraregionalnej opartą na kryterium formy ich oddziaływania na struktury regionu. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to key issues of intraregional politics. In the introductory part, the author constructs his own definitions of this politics, identifies its subjects, and builds two classifications of its goals. Then he describes intraregional politics instrument category and presents its main features. The last part of the study includes the classification of intraregional politics instruments based on the criterion of form of their influence on the region structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 2. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Atla 2, Wrocław 1999.
 3. Dahl R. A., Modern Political Analysis, Prentice Hall, London 1991.
 4. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.
 5. Jaźwiński L, Kierunki polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej, Europa Regionu, Warszawa 2004.
 6. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE, Katowice 2002.
 7. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1997.
 9. Payne A. (red.), The New Regional Politics of Development, Palgrave Macmillan, Houndmills 2009.
 10. Szlachta J., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin, 1999.
 11. Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 7-8.
 12. Sztando A., Obszary lokalnej polityki gospodarczej, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, AE, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu