BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Przełomy w teorii zarządzania
Source
Przegląd Organizacji, 2011, nr 3, s. 7-12, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Teorie zarządzania, Organizacja produkcji, Zarządzanie korporacyjne, Zarządzanie strategiczne, Nagroda Nobla z ekonomii
Management theories, Organisation of production, Corporate management, Strategic management, Nobel Prize in economic
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule jest przedstawiony syntetyczny przegląd podstawowej problematyki badawczej w teorii zarządzania, jak również zawarto omówienie niektórych jej współczesnych nurtów. Zaprezentowano również zestawienie wybitnych odkryć naukowych, które zostały uhonorowane Nagrodą im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii, a ukierunkowanych na problemy zarządzania. Wyróżnienia te stanowią bowiem potwierdzenie indywidualnych lub zespołowych dokonań twórczych, ocenionych jako przełomowe. (abstrakt oryginalny)

The author proposes to consider turning points in the management theory within the framework of the following issues: „advancements in science - scientific discoveries", without, however, conducting an in-depth critical analysis. This approach is justified by the fact that correctly conducted and comprehensive categorization is a complex research task, which would require many years of historical and comparative analyses. This paper presents a brief review of the basic issues related to the management theory and discusses several contemporary trends in the field. It also presents outstanding scientific discoveries, awarded the Nobel Prize for economics, focused on management issues. Such a distinction confirms individual or team creative work recognised to be of critical importance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BREMOND J., SALORT M.-M., Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. CZEKAJ J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 3. CZERSKA M., SZPITTER A. (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 5. KOSTERA M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 6. KOŹMINSKI A.K., JEMIELNIAK D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. MARTYNIAK Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 8. MARTYNIAK Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 9. OBŁÓJ K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 10. PUGH D.S., HICKSON D.J., Writers on Organization, Penguin Books, London 1996.
 11. SHAW E.H., JONES D.G., A History of Schools of Marketing Thought, ..Marketing Theory" 2005, vol. 5, no. 3.
 12. STABRYŁA A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. STABRYŁA A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. WARD M., 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 15. http://pl.wikipedia.Org/wiki/Kategoria:Nobhsci__ekonomia
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu