BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupnik Dorota
Title
10 lat według standardów NATO
Source
Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 25-27, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Certyfikacja systemu jakości, Certyfikat jakości, System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Współpraca Polski z NATO
Quality system certification, Certificate of quality, Quality management systems, ISO 9001, Poland's cooperation with NATO
Abstract
W artykule zaprezentowano AQAP – certyfikat zawierający wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością. AQAP jest dokumentem potwierdzającym zgodność najbardziej wiarygodnego systemu zarządzania jakością, umożliwia przejście organizacji na wyższy poziom jakości. Omówiono istotne obszary doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami NATO oraz korzyści wynikające z certyfikatu AQAP.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. AQAP 2110:2009 "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji", ZSJZ, Warszawa 2009.
 2. AQAP 2009:2010 "Wytyczne do stosowania AQAP serii 2000", ZSJZ, Warszawa 2010.
 3. AQAP 2000:2009, "Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia", ZSJZ, Warszawa 2009.
 4. AQAP 2070:2009 "Wytyczne NATO do delegowania wzajemnego procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA)", ZSJZ, Warszawa 2009.
 5. AQAP 2105:2009 "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu objętego umową", ZSJZ, Warszawa 2009.
 6. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SWH, Warszawa 1997.
 7. PN-EN ISO 9001: 2009 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania", PKN, Warszawa 2009.
 8. Szkoda J., Świderski A. "Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP", EIJ, Warszawa 2005.
 9. Świderski A." System Zarządzania Jakością według AQAP - korzyści z wdrożenia i certyfikacji [w:] Ocena jakości i kodyfikacji wyrobów w ramach dostaw na rynki NATO i UE w świetle regulacji prawnych, monografia z VI Krajowej Konferencji- Problematyka zapewnienia jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE, APT, Warszawa-Lubiczów 2006.
 10. Wasilewski L., Zarządzanie czwartej generacji, [w:] Zintegrowane systemy zarządzania, Klub Polskie Forum ISO 9000, Polanica Zdrój 1998.
 11. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu