BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojnicki Stanisław
Title
Kto pyta nie błądzi, czyli pytania jako narzędzie pracy menedżera
He Who Asks, Strays Not or Questions as a Manager's Tool
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 31-43, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Motywacje, Efektywne komunikowanie
Human Resources Management (HRM), Communication in organisation, Motivation, Effective communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia rolę pytań jako kluczowego narzędzia w sprawnym zarządzaniu ludźmi, zwiększającego efektywność komunikowania menedżera z pracownikami; na przykładach z autentycznych interakcji autor analizuje poszczególne warstwy przekazu językowego i ich wpływ na postawę rozmówcy oraz potencjalne długofalowe konsekwencje dla współpracy w miejscu pracy. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the role of questions as critical tools in the efficient management of people by increasing the effectiveness of communications between the manager and employees. The author provides examples of actual interaction and analyzes the individual layers of language-based messages as well as their impact on the stance of the listener and potential long—term consequences for collaboration in the workplace. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aaron A.L. (1993), Clearing away the fog: The arts of "unassuming" and asking questions, Transactions of AACE International.
  2. Barnett J. (1998), Sensitive questions and response effects: an evaluation, "Journal of Managerial Psychology", vol. 13, nr 1/2.
  3. Barton A.H. (1958), Asking the embarrassing question, "Public Opinion Quarterly", nr 2.
  4. Cooper I. (2007), Jak pytać by uzyskać to, czego chcesz, JK, Łódź.
  5. O'Neill M.B. (2005), Coaching dla kadry menedżerskiej, Rebis, Poznań.
  6. Thorpe S., Clifford J. (2007), Podręcznik coaching, Rebis, Poznań.
  7. Townsend J. (1986), Making People Talk: From Empathy to Inquisition, "Journal of European Industrial Training", vol. 10, nr 8.
  8. Vinten G. (1995), The art of asking threatening questions, "Management Decision" vol. 33, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu