BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudzewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zapach jako skuteczne i nowoczesne narzędzie marketingu
Aroma as an Efficient and Up-To-Date Marketing Tool
Source
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 3, s. 42-48, tabl.
Keyword
Marketing, Praktyka marketingu, Efektywność marketingu, Poznanie zmysłowe, Marketing zapachowy
Marketing, Marketing practice, Marketing efficiency, Sensory perception, Aromamarketing
Note
summ., rez.
Abstract
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że na decyzje zakupowe klientów mają wpływ różne czynniki. Największa grupa respondentów jest zdania, że największe znaczenie ma fachowa obsługa, a na drugim miejscu znajduje się przyjemny zapach. Zapach jest doskonałym uzupełnieniem działań marketingowych firmy. Dzięki niemu można szybko wywołać emocje u klienta, często bez udziału jego świadomości. Jest to na tyle istotne, gdyż - jak wynika z szacunków specjalistów - nawet do 75% decyzji zakupu jest podejmowanych pod wpływem emocji. Firmy, które stosują aromamarketing w swoich placówkach, są odbierane jako bardziej prestiżowe i ekskluzywne niż inne. Odpowiednio skomponowany zapach kojarzy się bowiem z jakością i sprawia, że klienci przywiązują się do firmy emocjonalnie. (fragment tekstu)

Aromamarketing is one of modern marketing concepts based on the use of the human's most reliable sense, i.e. the sense of smell. Aroma compositions have variable applications and they may be used practically anywhere. Aroma affects the clients emotions often without their consciousness. This is so important that - as it results from specialists' estimations - even up to 75% of purchasing decisions are made under the influence of emotions. Companies, which use aromamarketing, are perceived as more prestigious and exclusive than other ones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Dąbrowska, Pachnący outdoor, czyli milking bus shelters, www.marketingzapachowy.info/artykuly/Pachnacy_outdoor_czyli_milking_bus_shelters_l.html, 28.03.2009.
 2. M. Bogurad, Nowa broń handlowców: marketing zapachowy, "Franchising Info" 2007, lipiec.
 3. K. Liberka, Wodzenie za nos... klienta, www.zapachowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=157, 30.03.2009.
 4. M. Lindstrom, Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound, "Journal of Product & Brand Management" 2008, Vol. 14, No. 4.
 5. A. Małysa-Kaleta, Rola aromamarketingu w kształtowaniu zachowań konsumenckich, w: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
 6. D. Meinardi, Do nosa klienta, "Marketing w Praktyce" 2006, grudzień.
 7. A. Meller, Aromamarketing pachnie zyskiem, "Marketing w Praktyce" 2006, nr 11.
 8. Ł. Mikołajczak, Zapach kobiety, www.consensus-technology.pl/prasa/Zapach_Kobiety z dn. 30.03.2009.
 9. Pachnące premiery Jasminum z BM Factus Polska, www.marketing-news.pl/message.php7art=4767, 28.03.2009.
 10. A. Ratigowska, Przez nos do portfela, "Dziennik" 2006, nr 180.
 11. Stempkowski, Zapach silnej marki" Media i Marketing Polska" 2006, nr 45.
 12. L. Śmigiel, Marketing zapachowy jako nowoczesna forma marketingu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008.
 13. www.consensus-technology.pl/knowhow.html, 30.03.2006.
 14. www.marketing-news.pl/message.php7art=304 z dn. 29.03.2009.
 15. www.marketingzapachowy.info/artykuly/Tajemnice_marketingu_zapachowego_6.html z dn. 30.03.2009.
 16. www.wiadomosci.mediarun.pl z dn. 29.03.2009.
 17. Wzrost sprzedaży kawy o 40% dzięki zastosowaniu marketingu zapachowego, www.marketing.news.pl/message.php?art=1200, 28.03.2009.
 18. Zapach w e-mailu zaklęty, www.marketing-news.pl/article.php7art=310, 29.30.2009.
 19. Zapachowe logo British School, www.marketing-news.pl/message.php?art=7753 z dn. 29.03.2009.
 20. M. Zawiślański, Do kieszeni klienta przez nos, "Puls Biznesu" z 10.09.2007.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu