BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fazlagić Jan
Title
Dzielenie się wiedzą wg psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej
Source
Problemy Jakości, 2011, nr 4, s. 8-12, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Analiza behawioralna, Behawioryzm, Psychologia osobowości, Teoria ewolucyjna w ekonomii, Informacja w przedsiębiorstwie, Przepływ informacji, Ekonomia behawioralna
Knowledge management, Behaviour analysis, Behaviourism, Personality psychology, Evolutionary theory in economics, Information in enterprise, Data flow, Behavioral economics
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono dzielenie się wiedzą w organizacji. Dokonano porównania dzielenia się wiedza i transferu informacji w organizacji. Przedstawiono czynniki decydujące o dzieleniu się wiedzą. Zaprezentowano teorię kosztownych sygnałów w aspekcie dzielenia się wiedzą.

While defined in many different ways, knowledge management generally refers to how organizations create, retain, and share knowledge. The study of knowledge sharing, which is the means by which an organization obtains access to its own and other organizations' knowledge, has emerged as a key research area from a field of study on technology transfer and innovation. Successful knowledge sharing involves extended learning processes and the application of evolutionary psychology research rather than simple focus on interpersonal communication processes. Knowledge internalization refers to the degree to which a recipient obtains ownership of, commitment to, and satisfaction with the transferred knowledge. The literature identifies five primary contexts that impact successful knowledge-sharing: the relationship between the source and the recipient, the form and location of the knowledge, the recipient's learning predisposition, the source's knowledge-sharing capability, and the broader environment in which the sharing occurs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. G. Miller, Teoria szpanu. Seks, ewolucja i zachowania klienta, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
  2. Leveraging Corporate Knowledge, praca zb. pod red. E. Turcha, Gower, Aldershot 2004.
  3. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie - diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  4. J. Fazlagić, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, OnePress, Gliwice 2010.
  5. S.P. Robbins, D.A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  6. J.Stoner, Ch.Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
  7. J.Adair, Anatomia Biznesu - motywacja, Studio Emka, Warszawa 2000.
  8. J. Cummings, Knowledge Sharing: A Review of the Literature, The World Bank Operations Evaluation Department. The World Bank, Washington, D.C. 2003.
  9. M. Gladwell, Punkt przełomowy, Świat Książki, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu