BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kultura organizacyjna a strategia TQM w polskich przedsiębiorstwach budowlanych
The Organizational Culture and TQM Strategy among Polish Construction Companies
Source
Problemy Jakości, 2011, nr 4, s. 26-31, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Zarządzanie przez jakość, Przedsiębiorstwo budowlane, Strategia zarządzania
Organisational culture, Total Quality Management (TQM), Construction company, Management strategy
Abstract
W artykule omówiono wyniki badania dotyczącego kultury organizacyjnej sprzyjającej strategii TQM. Wskazano typu kultury organizacyjnej, które wpływają na realizację strategii TQM w polskich przedsiębiorstw budowlanych. Opracowano czynniki wspierania kultury organizacyjnej. Siła czynników została ustalona na podstawie skali Likerta. Badaniem objęto 236 pracowników firm budowlanych. Badanie zostało przeprowadzone w maju i kwietniu 2010 roku. Wykazano, że im lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa tym więcej czynników wpływających na kulturę organizacyjną i strategię TQM.

The aim of this paper is to indicate the type of organizational culture, which affects the implementation of TQM strategy. The factors fostering organizational culture were elaborated as well. The strength of the factors was set based upon the Likert scale. 236 workers of construction companies were questioned. The study was conducted in May and April 2010. It showed the relation between the financial standing of the company and the factors fostering the TQM strategy. The better financial standing the more factors emerged affecting organizational culture and TQM strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bower M. The will to manage. McGraw-Hill. New York. 1996
 2. Buszko A. Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie budowlanym. TNOiK. Toruń. 2010
 3. Dean J.W., Bowen D.E. Management theory and Total quality: Improving research and practice through theory development. Academy of Management Review. Nr 19 1994
 4. Denison D. R., Spreitzer G. M. Organizational culture and organizational development: a competing values approach [in]: Editors: Woodman R. W., Pasmore W. A. Research in organizational change and development. Vol. 5. Greenwich, CT: JAI Press; 1991
 5. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill. London. 1991
 6. Mroziewski M. Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjna-normatywna. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. 2010
 7. Muller-Smith P. Core Culture: The Key to Successful Paradigm Shifts. Management. Journal of Post Anesthesia Nursing Vol 11 Nr l (February) 1996
 8. Reed R., Lemak D., Meroc J. Total quality management and sustainable competitive advantage. Journal of Quality Management. Nr 5 2000
 9. Schein E. H. Organizational culture and leadership. Josey-Bass. San Francisco. 1985
 10. Schneider S.C., de Meyer A., Interpreting and responding to strategic issues: The impact of national culture. Strategic Management Journal Nr 12 1991
 11. Sobczyk M. Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2004
 12. Victor B., Boynton A., Stephens-Jahng T. The effective design of work under Total Quality Management. Organizational Science. Vol 11 Nr l 2000
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu