BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Sabina (Szpital Powiatowy w Sanoku)
Title
Mission Oriented Scorecard w SPZOZ-ach : perspektywa pracownicza
Mission Oriented Scorecard at a Health Care Unit : Employee Perspective
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 55-71, rys., tab., załączniki, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie publiczne, Efektywność, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Human Resources Management (HRM), Public governance, Effectiveness, Independent public health care facilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podejmowane reformy polskiego sytemu opieki zdrowotnej ujawniły wiele problemów i nieprawidłowości. Rozwiązanie ich wymaga nie tylko nowego podejścia prawnego i organizacyjnego, ale również wypracowania i rozwoju efektywnych instrumentów łagodzących coraz bardziej dokuczliwą kwestię ryzyka podejmowania decyzji przez przywódców działających w jednostkach ochrony zdrowia. Wśród identyfikowanych zagrożeń naczelne miejsce przypada ryzyku zarządzania niezwykle spolaryzowaną - z punktu widzenia jawnych i niejawnych celów - grupą profesjonalistów medycznych, czyli głównie lekarzy i pielęgniarek. Poszukuje się zatem efektywnych narzędzi zarządzania tymi grupami pracowników. Jednym z takich narzędzi jest Mission Oriented Scorecard. (abstrakt oryginalny)

Reform of the Polish healthcare system has revealed many problems and irregularities. Their solution requires not only a new legal and organizational approach, but also the development and advanced and effective instruments mollifying increasingly painful questions of risk in decisions taken by leaders active at healthcare units. Among identified threats, top position is taken by risk involving the extremely polarized, in terms of overt and covert objectives, group of medical professionals-mainly physicians and nurses. Thus, what are being sought are efficient tools for the management of these employee groups. One such tool is the Mission Oriented Scorecard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bruce A., Langdon K. (2001), Strategia w biznesie, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa.
 3. Chylewska J. (2002), Zaangażowanie pracowników a wynik firm, "Manager", nr 11.
 4. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 5. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 6. Drucker P.F. (1993), Post - Capitalist Society, Harper Business, New York.
 7. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 8. Gordon T., Sterling Edwards W. (2009), Rozmawiać z pacjentem, Medicover, Warszawa.
 9. Jonash R., Sommerlatte T. (1999), The Innovation Premium, Perseus Books, Cambridge, MA.
 10. Kaplan R.S. (2005), Ewolucja Balanced Scorecard: Budowanie organizacji skupionej na strategii, Konferencja organizowana przez Institute for International Reserch, Warszawa, 9 luty 2005.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników, PWN, Warszawa.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Penc-Pietrzak J. (2005), Strategia wykorzystywania okazji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12.
 14. Prahalad C.H., Hamel G. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
 15. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 16. Szewczyk K. (2002), Katastrofy przestrzeni. Studia z filozofii i biologii i medycyny, Oficyna Wydawnicza Proxima, Łódź.
 17. Tyagi R.K., Gupta P. (2010), Strategiczna Karta Wyników Firm Usługowych, PWN, Warszawa.
 18. Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu