BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Modelowe ujęcie systemu ewidencji kosztów jakości w przedsiębiorstwie gazowniczym
Source
Problemy Jakości, 2011, nr 4, s. 38-44, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Koszty jakości, Ewidencja kosztów, Analiza kosztów, Studium przypadku
Quality costs, Expenses register, Cost analysis, Case study
Abstract
W artykule zaprezentowano praktyczne i efektywne narzędzie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Omówiono przykładowy model procesu i prezentacji kosztów inwestycji w firmie, która koncentruje się na budowie instalacji gazowych. Opisano system klasyfikacji kosztów. Wskazano sposób ewidencji kosztów jakości i procesowego prowadzenia inwestycji na przykładzie inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200”. W modelu wykorzystano rachunek kosztów firmy.

This article describes an exemplary model of process and investment cost presentation. On the basis of this model, a practical system of quality cost registry has been implemented in a company, which focuses on the construction of gas installations. The registry model works in accordance with the company's accounting policy, and fulfills all the requirements for acquiring reliable management accounting and controlling data. The characterized example presents a practical, simple and very effective tool for quality control management in a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Kramem T. (red.), Leksykon Marketingu, PWN, Warszawa 1998
 2. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999
 3. Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2002
 4. Borucki W, Urbaniak M., Zdefiniować jakość, Problemy Jakości" 12/96, str. 20
 5. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin. Warszawa 2008
 6. Ciechan - Kujawa M., Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstw, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 6/2001, cz. II
 7. Ciechan-Kujawa M., Koszty jakości w polskich przedsiębiorstwach. Struktura i wielkość, "Problemy Jakości" nr 10/2000, str. 19
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin,2002
 9. Kasprzak W., Łysik B., Analiza wymiarowa. Algorytmowe procedury obsługi eksperymentu, WNT, Warszawa 1988
 10. Kędracka E., Jakość w szkolnictwie zawodowym, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1997, zeszyt nr 62
 11. Kindlarski E., Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988
 12. Łańcucki J.(red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 1997
 13. Makowski M., Ewidencja kosztów jakości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 12/2000
 14. Schuítz L.E., Co jest takiego innego w Sześć Sigma?, Problemy Jakości, 2001, Nr 12
 15. Skrzypek E., TQM - szansa sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, 7, 1997
 16. Szafrański M., Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
 17. Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009
 18. Wawak T., Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1997
 19. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002
 20. Zymonik Z., Rola kosztów jakości w kompleksowym zarządzaniu przez jakość, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, seria: Konferencje (Narodowa Konferencja Naukowa: "Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu", Wrocław 1998
 21. Żemigła M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu