BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krejpcio Zbigniew, Suliborska Joanna, Olejnik Danuta, Jankowska Joanna
Title
Urzędowa kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w Polsce
The Official inspection of food safety and quality in Poland
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 19-24, bibliografia 19 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Kontrola jakości, Żywność, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Instytucje kontrolne
Quality control, Food, Food health safety, Control authorities
Note
summ., streszcz.
Abstract
Rozwój gospodarki żywnościowej wymaga zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Główne zasady funkcjonowania urzędowej kontroli żywności w Polsce reguluje ustawa z dnia 11.05.2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Urzędową kontrolą bezpieczeństwa żywności w Polsce zajmują się instytucje działające w obszarze jakości zdrowotnej i jakości handlowej. Instytucje kontrolujące jakość zdrowotną to: Inspekcja Weterynaryjna i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Instytucje kontrolujące jakość handlową to: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja Handlowa. (oryg. streszcz.)

The assurance of food safety and quality is very important for development of food market sector. The main rules of the official inspection of food quality and commercial value are regulated in Poland by the Act (11.05.2001). Food quality is assured by appropriate institutions working in the field of safety and commercial value, such as: Veterinary Inspection, The State Sanitary Inspection, while the commercial value are controlled by Agricultural and Food Quality Inspection and Trade Inspection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu