BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goraj Lech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Uwarunkowania dla zmian płatności bezpośrednich po 2013 roku
Source
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 26-37, rys.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Payments for agricultural
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule omówiono funkcjonowanie gospodarstw rolnych na terenie Unii Europejskiej po przystąpieniu nowych państw w 2004 roku. Autor ukazał różnice strukturalne, funkcjonalne oraz spadek wydajności pracy farm po poszerzeniu Unii. Zaproponował równocześnie działania, które powinny być podjęte w celu wyrównania zaistniałych dysproporcji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu