BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewczuk Michał (Telekomunikacja Polska S.A.), Machocki Marcin (Telekomunikacja Polska S.A.)
Title
Perspektywa kariery : czyli możliwości rozwoju zawodowego dla studentów w branży telekomunikacyjnej - opis praktyk
Source
Personel i Zarządzanie, 2011, nr 5, s. 97-99, rys.
Keyword
Telekomunikacja, Rozwój zawodowy pracownika, Studenci, Rozwój kariery zawodowej, Wizerunek pracodawcy, Studium przypadku
Telecommunication, Professional development of employees, Students, Career development, Employer branding, Case study
Company
Grupa TP
Abstract
W artykule omówiono możliwości rozwoju zawodowego dla studentów w branży telekomunikacyjnej na przykładzie Grupy TP. Zaprezentowano kreowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy przy pomocy stworzonego w tym celu programu Twoja Perspektywa. Omówiono cztery podstawowe elementy programu: warsztaty, konkursy, Program Ambasadorski oraz płatne praktyki w Grupie TP.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu