BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górecki Jan (Polska Akademia Nauk)
Title
Aktualna sytuacja żywnościowa świata
The World's Present Food Situation
Source
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 107-117, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Demografia, Rolnictwo, Produkcja rolna, Konsumpcja żywności, Poziom konsumpcji
Demography, Agriculture, Agricultural production, Food consumption, Consumption level
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor dokonuje przeglądu aktualnej sytuacji żywnościowej świata, zwłaszcza w kontekście zmian demograficznych. Pomimo znaczącego wzrostu produkcji rolniczej w skali globalnej z jednej strony, a znaczącego ograniczenia względnego przyrostu naturalnego ludności świata z drugiej, liczba ludności głodującej i niedożywionej wyrażana w liczbach bezwzględnych nie ulega zmniejszeniu. Wprawdzie udział procentowy ludności niedożywionej w ostatnim półwieczu zmniejszył się o połowę i wynosi obecnie około 15% ludności świata, ale nadal liczba ludzi głodujących i niedożywionych przekracza 800 mln i nie ulega zmniejszeniu. W wyniku szczegółowej analizy regionalnej i grupy krajów, w których skala głodu i niedożywienia jest największa, sformułowano pogląd, że główne przyczyny zjawisk głodu i niedożywienia nie wynikają z warunków przyrodniczo-technicznych, lecz są nimi wojny, konflikty plemienne i wewnętrzne, a także egoizm, nienawiść i ksenofobia, które prowadzą do korupcji i dążenia do dominacji jednych ludzi nad innymi. (abstrakt oryginalny)

The main content of the paper is a broad analysis of the present state of and changes in agricultural and food production. The level, structure and distribution of food production throughout the world, in individual regions and selected countries in the context of malnutrition and efforts to limit the phenomenon of hunger are the main themes of the author's considerations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Assessment of the World Food Security Situation CFS 2004/2, Rome 20-23.08.2004.
  2. Global Hunger Index, 2008. The Challenge of Hunger, Bonn - Washington D.C. - Dublin.
  3. Gospodarka rolno-żywnościowa świata, 1987. Red. J. Górecki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Górecki J., 1987: Problem rolnictwa światowego. LSW, Warszawa.
  5. Górecki J., 2004: Zagrożenie niedożywienia i braku żywności a produkcja rolnicza na świecie. W: Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. Gulbicka B., 2009: Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. IERiGŻ, Warszawa.
  7. McNamara R.S., 1977: Wykład w Massachusets Institute of Technology. Cambridge - Massachusets.
  8. Sachs J., 2006: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Statistical Yearbook 2007-2008, 2009. Statistical Division FAO, Rome.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu